summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorOpenStack Proposal Bot <openstack-infra@lists.openstack.org>2017-12-13 07:04:22 +0000
committerOpenStack Proposal Bot <openstack-infra@lists.openstack.org>2017-12-13 07:04:22 +0000
commit4783ec21799eb5ca15dd0ad6f06e4fb7e70063b9 (patch)
treeee6cba4f01160eef46db7e9dacdee1c54941d692
parentbe97728d33cc6a26c098f9a6a4c6afc7c094491c (diff)
Imported Translations from Zanata
For more information about this automatic import see: https://docs.openstack.org/i18n/latest/reviewing-translation-import.html Change-Id: I111078dc52f290c28742a2289aed191ead815896
Notes
Notes (review): Code-Review+2: Rico Lin <rico.lin@easystack.cn> Workflow+1: Rico Lin <rico.lin@easystack.cn> Verified+2: Zuul Submitted-by: Zuul Submitted-at: Wed, 13 Dec 2017 07:34:43 +0000 Reviewed-on: https://review.openstack.org/526996 Project: openstack/heat-dashboard Branch: refs/heads/master
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po474
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/de/LC_MESSAGES/django.po484
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/de/LC_MESSAGES/djangojs.po41
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/en_AU/LC_MESSAGES/django.po475
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/en_GB/LC_MESSAGES/django.po482
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/en_GB/LC_MESSAGES/djangojs.po43
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/es/LC_MESSAGES/django.po445
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po481
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/id/LC_MESSAGES/django.po466
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/it/LC_MESSAGES/django.po443
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/ja/LC_MESSAGES/django.po473
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/ko_KR/LC_MESSAGES/django.po472
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/django.po447
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/django.po475
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/ru/LC_MESSAGES/django.po489
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/tr_TR/LC_MESSAGES/django.po472
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/django.po471
-rw-r--r--heat_dashboard/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/django.po464
-rw-r--r--releasenotes/source/locale/en_GB/LC_MESSAGES/releasenotes.po61
19 files changed, 7658 insertions, 0 deletions
diff --git a/heat_dashboard/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po b/heat_dashboard/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
new file mode 100644
index 0000000..733d80d
--- /dev/null
+++ b/heat_dashboard/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
@@ -0,0 +1,474 @@
1# OpenStack Infra <zanata@openstack.org>, 2015. #zanata
2# Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>, 2016. #zanata
3# Daniel Čech <daniel.cech@tcpcloud.eu>, 2016. #zanata
4# Lenka Husáková <lenka.husakova@ultimum.io>, 2016. #zanata
5# Stanislav Ulrych <stanislav.ulrych@ultimum.io>, 2016. #zanata
6# Zbyněk Schwarz <zbynek.schwarz@gmail.com>, 2017. #zanata
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: heat-dashboard 0.0.1.dev938\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
11"POT-Creation-Date: 2017-12-07 18:26+0000\n"
12"MIME-Version: 1.0\n"
13"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15"PO-Revision-Date: 2017-11-17 09:25+0000\n"
16"Last-Translator: Zbyněk Schwarz <zbynek.schwarz@gmail.com>\n"
17"Language-Team: Czech\n"
18"Language: cs\n"
19"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
21
22msgid "A local environment to upload."
23msgstr "Lokální prostředí pro nahrání."
24
25msgid "A local template to upload."
26msgstr "Lokální šablona pro nahrání."
27
28msgctxt "current status of stack"
29msgid "Adopt Complete"
30msgstr "Adoptování dokončeno"
31
32msgctxt "current status of stack"
33msgid "Adopt Failed"
34msgstr "Adoptování selhalo"
35
36msgctxt "current status of stack"
37msgid "Adopt In Progress"
38msgstr "Probíhá adoptování"
39
40msgid "An external (HTTP) URL to load the template from."
41msgstr "Externí (HTTP) URL z které načíst šablonu."
42
43msgid "Change Stack Template"
44msgstr "Změnit šablonu zásobníku"
45
46msgid "Change Template"
47msgstr "Změnit šablonu"
48
49msgctxt "current status of stack"
50msgid "Check Complete"
51msgstr "Kontrola dokončena"
52
53msgctxt "current status of stack"
54msgid "Check Failed"
55msgstr "Kontrola selhala"
56
57msgctxt "current status of stack"
58msgid "Check In Progress"
59msgstr "Probíhá kontrola"
60
61msgid "Check Stack"
62msgid_plural "Check Stacks"
63msgstr[0] "Zkontrolovat stack"
64msgstr[1] "Zkontrolovat stacky"
65msgstr[2] "Zkontrolovat stacků"
66
67msgid "Checked Stack"
68msgid_plural "Checked Stacks"
69msgstr[0] "Zásobník zkontrolován"
70msgstr[1] "Zásobníky zkontrolovány"
71msgstr[2] "Zásobníků zkontrolováno"
72
73msgctxt "current status of stack"
74msgid "Create Complete"
75msgstr "Vytvoření dokončeno"
76
77msgctxt "current status of stack"
78msgid "Create Failed"
79msgstr "Vytvoření selhalo"
80
81msgctxt "current status of stack"
82msgid "Create In Progress"
83msgstr "Probíhá vytváření"
84
85msgid "Create Stack"
86msgstr "Vytvořit zásobník"
87
88msgid "Created"
89msgstr "Vytvořeno"
90
91msgid "Creation Timeout (minutes)"
92msgstr "Časový limit vytvoření (v minutách)"
93
94msgid "Date Updated"
95msgstr "Nahráno dne"
96
97msgctxt "current status of stack"
98msgid "Delete Complete"
99msgstr "Smazání dokončeno"
100
101msgctxt "current status of stack"
102msgid "Delete Failed"
103msgstr "Smazání selhalo"
104
105msgctxt "current status of stack"
106msgid "Delete In Progress"
107msgstr "Probíhá mazání"
108
109msgid "Delete Stack"
110msgid_plural "Delete Stacks"
111msgstr[0] "Smazat zásobník"
112msgstr[1] "Smazat zásobníky"
113msgstr[2] "Smazat zásobníky"
114
115msgid "Deleted Stack"
116msgid_plural "Deleted Stacks"
117msgstr[0] "Zásobník smazán"
118msgstr[1] "Zásobníky smazány"
119msgstr[2] "Zásobníků smazáno"
120
121msgid "Description"
122msgstr "Popis"
123
124msgid "Direct Input"
125msgstr "Přímý vstup"
126
127msgid "Edit Template"
128msgstr "Upravit šablonu"
129
130msgid "Enable rollback on create/update failure."
131msgstr "Povolit zpětné vrácení při chybě ve vytváření/aktualizaci."
132
133msgid "Environment Data"
134msgstr "Data prostředí"
135
136msgid "Environment File"
137msgstr "Soubor prostředí"
138
139msgid "Environment Source"
140msgstr "Zdroj prostředí"
141
142msgid "Events"
143msgstr "Události"
144
145msgid "File"
146msgstr "Soubor"
147
148msgid "Function"
149msgstr "Funkce"
150
151msgctxt "current status of stack"
152msgid "Init Complete"
153msgstr "Zavedení dokončeno"
154
155msgctxt "current status of stack"
156msgid "Init Failed"
157msgstr "Zavedení selhalo"
158
159msgctxt "current status of stack"
160msgid "Init In Progress"
161msgstr "Probíhá zavádění"
162
163msgid "Launch"
164msgstr "Spustit"
165
166msgid "Launch Stack"
167msgstr "Spustit zásobník"
168
169msgid ""
170"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
171"underscores, periods and hyphens."
172msgstr ""
173"Názvy musí začínat pouze písmenem a může obsahovat pouze písmena, čísla, "
174"podtržítka, tečky a pomlčky."
175
176msgid "Name of the stack to create."
177msgstr "Název zásobníku pro vytvoření."
178
179msgid "Next"
180msgstr "Další"
181
182msgid "Orchestration"
183msgstr "Orchestrace"
184
185msgid "Overview"
186msgstr "Přehled"
187
188#, python-format
189msgid "Password for user \"%s\""
190msgstr "Heslo pro uživatele \"%s\""
191
192#, python-format
193msgid "Please specify a %s using only one source method."
194msgstr "Zadejte prosím %s pomocí pouze jedné zdrojové metody."
195
196msgid "Preview"
197msgstr "Náhled"
198
199msgid "Preview Stack"
200msgstr "Náhled zásobníku"
201
202msgid "Preview Stack Details"
203msgstr "Podrobnosti náhledu zásobníku"
204
205msgid "Preview Stack Parameters"
206msgstr "Parametry náhledu zásobníku"
207
208msgid "Preview Template"
209msgstr "Náhled šablony"
210
211msgid "Resource"
212msgstr "Prostředek"
213
214msgid "Resource Types"
215msgstr "Typy prostředků"
216
217msgid "Resources"
218msgstr "Prostředky"
219
220msgctxt "current status of stack"
221msgid "Resume Complete"
222msgstr "Obnovení dokončeno"
223
224msgctxt "current status of stack"
225msgid "Resume Failed"
226msgstr "Obnovení selhalo"
227
228msgctxt "current status of stack"
229msgid "Resume In Progress"
230msgstr "Probíhá obnovení"
231
232msgid "Resume Stack"
233msgid_plural "Resume Stacks"
234msgstr[0] "Obnovit stack"
235msgstr[1] "Obnovit stacky"
236msgstr[2] "Obnovit stacků"
237
238msgid "Resumed Stack"
239msgid_plural "Resumed Stacks"
240msgstr[0] "Zásobník obnoven"
241msgstr[1] "Zásobníky obnoveny"
242msgstr[2] "Zásobníků obnoveno"
243
244msgctxt "current status of stack"
245msgid "Rollback Complete"
246msgstr "Zpětné vrácení dokončeno"
247
248msgctxt "current status of stack"
249msgid "Rollback Failed"
250msgstr "Zpětné vrácení selhalo"
251
252msgctxt "current status of stack"
253msgid "Rollback In Progress"
254msgstr "Probíhá zpětné vrácení"
255
256msgid "Rollback On Failure"
257msgstr "Zpětné vrácení při selhání"
258
259msgid "Select Template"
260msgstr "Vybrat šablonu"
261
262msgid "Select a new template to preview a stack."
263msgstr "Vyberte novou šablonu pro náhled zásobníku."
264
265msgid "Select a new template to re-launch a stack."
266msgstr "Vyberte novou šablonu pro znovu spuštění zásobníku."
267
268msgid "Select a template to launch a stack."
269msgstr "Vyberte šablonu pro spuštění zásobníku."
270
271msgctxt "current status of stack"
272msgid "Snapshot Complete"
273msgstr "Snapshotování dokončeno"
274
275msgctxt "current status of stack"
276msgid "Snapshot Failed"
277msgstr "Snapshotování selhalo"
278
279msgctxt "current status of stack"
280msgid "Snapshot In Progress"
281msgstr "Probíhá snapshotování"
282
283msgid "Stack Events"
284msgstr "Události zásobníku"
285
286msgid "Stack ID"
287msgstr "Stack ID"
288
289msgid "Stack ID ="
290msgstr "ID zásobníku"
291
292msgid "Stack Name"
293msgstr "Název zásobníku"
294
295msgid "Stack Resource"
296msgstr "Zdroj stack"
297
298msgid "Stack Resource Type"
299msgstr "Typ prostředku zásobníku"
300
301msgid "Stack Resources"
302msgstr "Zdroje stack"
303
304msgid "Stack creation started."
305msgstr "Zahájeno vytváření zásobníku."
306
307msgid "Stack creation timeout in minutes."
308msgstr "Časový limit vytvoření zásobníku v minutách."
309
310msgid "Stack update started."
311msgstr "Zahájena aktualizace zásobníku."
312
313msgid "Stacks"
314msgstr "Zásobníky"
315
316msgid "Status"
317msgstr "Status"
318
319msgid "Status ="
320msgstr "Stav ="
321
322msgid "Status Reason"
323msgstr "Důvod stavu"
324
325msgctxt "current status of stack"
326msgid "Suspend Complete"
327msgstr "Uspání dokončeno"
328
329msgctxt "current status of stack"
330msgid "Suspend Failed"
331msgstr "Uspání selhalo"
332
333msgctxt "current status of stack"
334msgid "Suspend In Progress"
335msgstr "Probíhá uspání"
336
337msgid "Suspend Stack"
338msgid_plural "Suspend Stacks"
339msgstr[0] "Uspat stack"
340msgstr[1] "Uspat stacky"
341msgstr[2] "Uspat stacků"
342
343msgid "Suspended Stack"
344msgid_plural "Suspended Stacks"
345msgstr[0] "Zásobník uspán"
346msgstr[1] "Zásobníky uspány"
347msgstr[2] "Zásobníků uspáno"
348
349msgid "Template"
350msgstr "Šablona"
351
352msgid "Template Data"
353msgstr "Data šablony"
354
355msgid "Template File"
356msgstr "Soubor šablony"
357
358msgid "Template Functions"
359msgstr "Funkce šablony"
360
361msgid "Template Source"
362msgstr "Zdroj šablony"
363
364msgid "Template URL"
365msgstr "URL šablony"
366
367msgid "Template Versions"
368msgstr "Verze šablon"
369
370msgid "The raw contents of the environment file."
371msgstr "Čistý obsah souboru prostředí."
372
373msgid "The raw contents of the template."
374msgstr "Čistý obsah šablony."
375
376#, python-format
377msgid "There was a problem parsing the %(prefix)s: %(error)s"
378msgstr "Při parsování %(prefix)s nastal problém: %(error)s"
379
380msgid ""
381"This is required for operations to be performed throughout the lifecycle of "
382"the stack"
383msgstr ""
384"Toto je vyžadováno pro operace prováděné během životního cyklu zásobníku"
385
386msgid "Time Since Event"
387msgstr "Doba od události"
388
389msgid "Topology"
390msgstr "Topologie"
391
392msgid "Type"
393msgstr "Typ"
394
395msgid "Type ="
396msgstr "Typ ="
397
398msgid "URL"
399msgstr "URL"
400
401#, python-format
402msgid "Unable to get events for stack \"%s\"."
403msgstr "Nelze získat události zásobníku \"%s\"."
404
405#, python-format
406msgid "Unable to get functions for template version \"%s\"."
407msgstr "Nelze získat funkce pro verzi šablony \"%s\"."
408
409#, python-format
410msgid "Unable to get resources for stack \"%s\"."
411msgstr "Nelze získat prostředky zásobníku \"%s\"."
412
413msgid "Unable to retrieve metadata."
414msgstr "Nelze získat metadata."
415
416msgid "Unable to retrieve resource type details."
417msgstr "Nelze získat podrobnosti typu prostředků."
418
419msgid "Unable to retrieve resource."
420msgstr "Nelze získat prostředek."
421
422msgid "Unable to retrieve stack list."
423msgstr "Nelze získat seznam zásobníků."
424
425msgid "Unable to retrieve stack resource types."
426msgstr "Nelze získat typy prostředků zásobníku."
427
428msgid "Unable to retrieve stack template."
429msgstr "Nelze získat šablonu zásobníku."
430
431msgid "Unable to retrieve stack."
432msgstr "Nelze získat zásobník."
433
434msgid "Unable to retrieve template functions."
435msgstr " Nelze získat funkce šablony."
436
437msgid "Unable to retrieve template versions."
438msgstr "Nelze získat verze šablon."
439
440msgid "Update"
441msgstr "Aktualizovat"
442
443msgctxt "current status of stack"
444msgid "Update Complete"
445msgstr "Aktualizace dokončena"
446
447msgctxt "current status of stack"
448msgid "Update Failed"
449msgstr "Aktualizace selhala."
450
451msgctxt "current status of stack"
452msgid "Update In Progress"
453msgstr "Probíhá aktualizace"
454
455msgid "Update Stack"
456msgstr "Aktualizovat zásobník"
457
458msgid "Update Stack Parameters"
459msgstr "Aktualizovat parametry zásobníku"
460
461msgid "Updated"
462msgstr "Aktualizováno"
463
464msgid "Version"
465msgstr "Verze"
466
467msgid "You must specify a template via one of the available sources."
468msgstr "Musíte zadat šablonu pomocí jednoho z dostupných zdrojů."
469
470msgid "environment"
471msgstr "prostředí"
472
473msgid "template"
474msgstr "šablona"
diff --git a/heat_dashboard/locale/de/LC_MESSAGES/django.po b/heat_dashboard/locale/de/LC_MESSAGES/django.po
new file mode 100644
index 0000000..b89cfa2
--- /dev/null
+++ b/heat_dashboard/locale/de/LC_MESSAGES/django.po
@@ -0,0 +1,484 @@
1# Eugen Block <eblock@nde.ag>, 2016. #zanata
2# Frank Kloeker <eumel@arcor.de>, 2016. #zanata
3# Robert Simai <robert.simai@suse.com>, 2016. #zanata
4# Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>, 2017. #zanata
5# Frank Kloeker <eumel@arcor.de>, 2017. #zanata
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: heat-dashboard 0.0.1.dev938\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
10"POT-Creation-Date: 2017-12-07 18:26+0000\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"PO-Revision-Date: 2017-12-09 11:30+0000\n"
15"Last-Translator: Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>\n"
16"Language-Team: German\n"
17"Language: de\n"
18"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21msgid "A local environment to upload."
22msgstr "Eine lokale Umgebung zum Hochladen."
23
24msgid "A local template to upload."
25msgstr "Eine lokale Vorlage zum Hochladen."
26
27msgctxt "current status of stack"
28msgid "Adopt Complete"
29msgstr "Übernahme abgeschlossen"
30
31msgctxt "current status of stack"
32msgid "Adopt Failed"
33msgstr "Übernahme fehlgeschlagen"
34
35msgctxt "current status of stack"
36msgid "Adopt In Progress"
37msgstr "Übernahme im Gang"
38
39msgid "An external (HTTP) URL to load the template from."
40msgstr "Eine externe (HTTP) URL, von der die Vorlage geladen wird."
41
42msgid "Case sensitive"
43msgstr "Groß- und Kleinschreibung beachten"
44
45msgid "Case-sensitive"
46msgstr "Groß- und Kleinschreibung beachten"
47
48msgid "Change Stack Template"
49msgstr "Ändern der Stack-Vorlage"
50
51msgid "Change Template"
52msgstr "Vorlage wechseln"
53
54msgctxt "current status of stack"
55msgid "Check Complete"
56msgstr "Überprüfung abgeschlossen"
57
58msgctxt "current status of stack"
59msgid "Check Failed"
60msgstr "Überprüfung fehlgeschlagen"
61
62msgctxt "current status of stack"
63msgid "Check In Progress"
64msgstr "Überprüfung im Gang"
65
66msgid "Check Stack"
67msgid_plural "Check Stacks"
68msgstr[0] "Stack überprüfen"
69msgstr[1] "Stacks überprüfen"
70
71msgid "Checked Stack"
72msgid_plural "Checked Stacks"
73msgstr[0] "Geprüfter Stack"
74msgstr[1] "Geprüfte Stacks"
75
76msgctxt "current status of stack"
77msgid "Create Complete"
78msgstr "Erstellen abgeschlossen"
79
80msgctxt "current status of stack"
81msgid "Create Failed"
82msgstr "Erstellen fehlgeschlagen"
83
84msgctxt "current status of stack"
85msgid "Create In Progress"
86msgstr "Erstellung im Gang"
87
88msgid "Create Stack"
89msgstr "Erzeuge Stack"
90
91msgid "Created"
92msgstr "Erstellt"
93
94msgid "Creation Timeout (minutes)"
95msgstr "Zeitüberschreitung bei der Erzeugung (Minuten)"
96
97msgid "Date Updated"
98msgstr "Datum aktualisiert"
99
100msgctxt "current status of stack"
101msgid "Delete Complete"
102msgstr "Löschen abgeschlossen"
103
104msgctxt "current status of stack"
105msgid "Delete Failed"
106msgstr "Löschvorgang fehlgeschlagen"
107
108msgctxt "current status of stack"
109msgid "Delete In Progress"
110msgstr "Löschen im Gang"
111
112msgid "Delete Stack"
113msgid_plural "Delete Stacks"
114msgstr[0] "Stack löschen"
115msgstr[1] "Stacks löschen"
116
117msgid "Deleted Stack"
118msgid_plural "Deleted Stacks"
119msgstr[0] "Stack gelöscht"
120msgstr[1] "Stacks gelöscht"
121
122msgid "Description"
123msgstr "Beschreibung"
124
125msgid "Direct Input"
126msgstr "Direkteingabe"
127
128msgid "Edit Template"
129msgstr "Vorlage editieren"
130
131msgid "Enable rollback on create/update failure."
132msgstr ""
133"Ermögliche ein Zurückrollen nach einem Erzeugungs/Aktualisierungs-Fehler."
134
135msgid "Environment Data"
136msgstr "Umgebungsdaten"
137
138msgid "Environment File"
139msgstr "Umgebungsdatei"
140
141msgid "Environment Source"
142msgstr "Umgebungsquelle"
143
144msgid "Events"
145msgstr "Veranstaltungen"
146
147msgid "File"
148msgstr "Datei"
149
150msgid "Function"
151msgstr "Funktion"
152
153msgctxt "current status of stack"
154msgid "Init Complete"
155msgstr "Initialisierung abgeschlossen"
156
157msgctxt "current status of stack"
158msgid "Init Failed"
159msgstr " Initialisierung fehlgeschlagen"
160
161msgctxt "current status of stack"
162msgid "Init In Progress"
163msgstr "Initialisierung im Gang"
164
165msgid "Launch"
166msgstr "Starten"
167
168msgid "Launch Stack"
169msgstr "Stack starten"
170
171msgid ""
172"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
173"underscores, periods and hyphens."
174msgstr ""
175"Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen und darf nur Buchstaben, "
176"Nummern, Unterstriche, Punkte und Bindestriche enthalten."
177
178msgid "Name of the stack to create."
179msgstr "Name des Stacks, der erzeugt werden soll."
180
181msgid "Next"
182msgstr "Weiter"
183
184msgid "Orchestration"
185msgstr "Orchestrierung"
186
187msgid "Overview"
188msgstr "Übersicht"
189
190#, python-format
191msgid "Password for user \"%s\""
192msgstr "Passwort für Benutzer \"%s\""
193
194#, python-format
195msgid "Please specify a %s using only one source method."
196msgstr ""
197"Bitte spezifizieren Sie ein %s, indem Sie nur eine Quell-Methode benutzen."
198
199msgid "Preview"
200msgstr "Vorschau"
201
202msgid "Preview Stack"
203msgstr "Stack Vorschau"
204
205msgid "Preview Stack Details"
206msgstr "Vorschau Stack Details"
207
208msgid "Preview Stack Parameters"
209msgstr "Stack Parameter Vorschau"
210
211msgid "Preview Template"
212msgstr "Vorschau Vorlage"
213
214msgid "Referenced Files"
215msgstr "Referenzierte Datei"
216
217msgid "Resource"
218msgstr "Resource"
219
220msgid "Resource Types"
221msgstr "Ressourcentypen"
222
223msgid "Resources"
224msgstr "Ressourcen"
225
226msgctxt "current status of stack"
227msgid "Resume Complete"
228msgstr "Wiederaufnahme abgeschlossen"
229
230msgctxt "current status of stack"
231msgid "Resume Failed"
232msgstr "Wiederaufnahme fehlgeschlagen"
233
234msgctxt "current status of stack"
235msgid "Resume In Progress"
236msgstr "Wiederaufnehmen im Gang"
237
238msgid "Resume Stack"
239msgid_plural "Resume Stacks"
240msgstr[0] "Stack wiederaufnehmen"
241msgstr[1] "Stacks wiederaufnehmen"
242
243msgid "Resumed Stack"
244msgid_plural "Resumed Stacks"
245msgstr[0] "Wiederaufgenommener Stack"
246msgstr[1] "Wiederaufgenommene Stacks"
247
248msgctxt "current status of stack"
249msgid "Rollback Complete"
250msgstr "Wiederholen abgeschlossen"
251
252msgctxt "current status of stack"
253msgid "Rollback Failed"
254msgstr "Wiederholen fehlgeschlagen"
255
256msgctxt "current status of stack"
257msgid "Rollback In Progress"
258msgstr "Wiederholung im Gang"
259
260msgid "Rollback On Failure"
261msgstr "Zurückrollen nach einem Fehler"
262
263msgid "Select Template"
264msgstr "Vorlage auswählen"
265
266msgid "Select a new template to preview a stack."
267msgstr "Wählen Sie eine neue Vorlage für die Stackvorschau."
268
269msgid "Select a new template to re-launch a stack."
270msgstr "Eine neue Vorlage auswählen, um einen Stack erneut zu starten."
271
272msgid "Select a template to launch a stack."
273msgstr "Vorlage auswählen, um einen Stack zu starten."
274
275msgctxt "current status of stack"
276msgid "Snapshot Complete"
277msgstr "Schattenkopie abgeschlossen"
278
279msgctxt "current status of stack"
280msgid "Snapshot Failed"
281msgstr "Schattenkopie fehlgeschlagen"
282
283msgctxt "current status of stack"
284msgid "Snapshot In Progress"
285msgstr "Schattenkopie im Gang"
286
287msgid "Stack Events"
288msgstr "Stackereignisse"
289
290msgid "Stack ID"
291msgstr "Stack ID"
292
293msgid "Stack ID ="
294msgstr "Stack ID ="
295
296msgid "Stack Name"
297msgstr "Stack Name"
298
299msgid "Stack Name ="
300msgstr "Stack Name ="
301
302msgid "Stack Resource"
303msgstr "Stackressource"
304
305msgid "Stack Resource Type"
306msgstr "Stack-Ressourcentyp"
307
308msgid "Stack Resources"
309msgstr "Stackressourcen"
310
311msgid "Stack creation started."
312msgstr "Erzeugung des Stacks gestartet."
313
314msgid "Stack creation timeout in minutes."
315msgstr "Zeitüberschreitung bei der Erzeugung in Minuten."
316
317msgid "Stack update started."
318msgstr "Stack-Aktualisierung gestartet."
319
320msgid "Stacks"
321msgstr "Stacks"
322
323msgid "Status"
324msgstr "Status"
325
326msgid "Status ="
327msgstr "Status"
328
329msgid "Status Reason"
330msgstr "Status Grund"
331
332msgctxt "current status of stack"
333msgid "Suspend Complete"
334msgstr "Aussetzen abgeschlossen"
335
336msgctxt "current status of stack"
337msgid "Suspend Failed"
338msgstr "Aussetzen fehlgeschlagen"
339
340msgctxt "current status of stack"
341msgid "Suspend In Progress"
342msgstr "Aussetzen läuft"
343
344msgid "Suspend Stack"
345msgid_plural "Suspend Stacks"
346msgstr[0] "Stack aussetzen"
347msgstr[1] "Stacks aussetzen"
348
349msgid "Suspended Stack"
350msgid_plural "Suspended Stacks"
351msgstr[0] "Ausgesetzter Stack"
352msgstr[1] "Ausgesetzte Stacks"
353
354msgid "Template"
355msgstr "Vorlage"
356
357msgid "Template Data"
358msgstr "Vorlage Daten"
359
360msgid "Template File"
361msgstr "Vorlagendatei"
362
363msgid "Template Functions"
364msgstr "Vorlagenfunktionen"
365
366msgid "Template Generator"
367msgstr "Vorlagengenerator"
368
369msgid "Template Source"
370msgstr "Vorlagenquelle"
371
372msgid "Template URL"
373msgstr "Vorlage URL"
374
375msgid "Template Versions"
376msgstr "Vorlagenversionen"
377
378msgid "The raw contents of the environment file."
379msgstr "Der rohe Inhalt der Umgebungsdatei."
380
381msgid "The raw contents of the template."
382msgstr "Der rohe Inhalt der Vorlage"
383
384#, python-format
385msgid "There was a problem parsing the %(prefix)s: %(error)s"
386msgstr "Es gab ein Problem beim Analysieren von %(prefix)s: %(error)s"
387
388msgid ""
389"This is required for operations to be performed throughout the lifecycle of "
390"the stack"
391msgstr ""
392"Dies wird zur Ausführung von Operationen während des Lebenszykluses des "
393"Stacks benötigt."
394
395msgid "Time Since Event"
396msgstr "Zeit seit Ereignis"
397
398msgid "Topology"
399msgstr "Topologie"
400
401msgid "Type"
402msgstr "Typ"
403
404msgid "Type ="
405msgstr "Typ ="
406
407msgid "URL"
408msgstr "URL"
409
410#, python-format
411msgid "Unable to get events for stack \"%s\"."
412msgstr "Außerstande Ereignisse für Stack \"%s\" zu bekommen."
413
414#, python-format
415msgid "Unable to get functions for template version \"%s\"."
416msgstr ""
417"Funktionen für die Vorlagenversion \"%s\" können nicht abgerufen werden."
418
419#, python-format
420msgid "Unable to get resources for stack \"%s\"."
421msgstr "Außerstande Ressourcen für Stack \"%s\" zu bekommen."
422
423msgid "Unable to retrieve metadata."
424msgstr "Metadaten können nicht abgerufen werden."
425
426msgid "Unable to retrieve resource type details."
427msgstr "Ressourcentyp-Details können nicht abgerufen werden."
428
429msgid "Unable to retrieve resource."
430msgstr "Ressource kann nicht abgerufen werden."
431
432msgid "Unable to retrieve stack list."
433msgstr "Stackliste kann nicht abgerufen werden."
434
435msgid "Unable to retrieve stack resource types."
436msgstr "Stack-Ressourcetypen können nicht abgerufen werden."
437
438msgid "Unable to retrieve stack template."
439msgstr "Stackvorlage kann nicht abgerufen werden."
440
441msgid "Unable to retrieve stack."
442msgstr "Stack kann nicht abgerufen werden."
443
444msgid "Unable to retrieve template functions."
445msgstr "Vorlagenfunktionen können nicht abgerufen werden."
446
447msgid "Unable to retrieve template versions."
448msgstr "Vorlagenversionen können nicht abgerufen werden."
449
450msgid "Update"
451msgstr "Aktualisieren"
452
453msgctxt "current status of stack"
454msgid "Update Complete"
455msgstr "Aktualisierung abgeschlossen"
456
457msgctxt "current status of stack"
458msgid "Update Failed"
459msgstr "Aktualisierung fehlgeschlagen"
460
461msgctxt "current status of stack"
462msgid "Update In Progress"
463msgstr "Aktualisierung im Gang"
464
465msgid "Update Stack"
466msgstr "Stack aktualisieren"
467
468msgid "Update Stack Parameters"
469msgstr "Stack-Parameter aktualisieren"
470
471msgid "Updated"
472msgstr "Aktualisiert"
473
474msgid "Version"
475msgstr "Version"
476
477msgid "You must specify a template via one of the available sources."
478msgstr "Sie müssen eine Vorlage aus den vorhandenen Quellen angeben."
479
480msgid "environment"
481msgstr "Umgebung"
482
483msgid "template"
484msgstr "Vorlage"
diff --git a/heat_dashboard/locale/de/LC_MESSAGES/djangojs.po b/heat_dashboard/locale/de/LC_MESSAGES/djangojs.po
new file mode 100644
index 0000000..ce86d5c
--- /dev/null
+++ b/heat_dashboard/locale/de/LC_MESSAGES/djangojs.po
@@ -0,0 +1,41 @@
1# Frank Kloeker <eumel@arcor.de>, 2016. #zanata
2# Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>, 2017. #zanata
3# Frank Kloeker <eumel@arcor.de>, 2017. #zanata
4msgid ""
5msgstr ""
6"Project-Id-Version: heat-dashboard 0.0.1.dev938\n"
7"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
8"POT-Creation-Date: 2017-12-07 18:26+0000\n"
9"MIME-Version: 1.0\n"
10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12"PO-Revision-Date: 2017-12-09 11:31+0000\n"
13"Last-Translator: Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>\n"
14"Language-Team: German\n"
15"Language: de\n"
16"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
18
19msgid "Cancel"
20msgstr "Abbrechen"
21
22msgid "Create Stack"
23msgstr "Erzeuge Stack"
24
25msgid "Delete Resource"
26msgstr "Lösche Resource"
27
28msgid "Download"
29msgstr "Herunterladen"
30
31msgid "Heat Orchestration Template"
32msgstr "Heat Orchestration Template"
33
34msgid "OK"
35msgstr "OK"
36
37msgid "Save"
38msgstr "Speichern"
39
40msgid "Show More Properties"
41msgstr "Zeige mehr Eigenschaften"
diff --git a/heat_dashboard/locale/en_AU/LC_MESSAGES/django.po b/heat_dashboard/locale/en_AU/LC_MESSAGES/django.po
new file mode 100644
index 0000000..f7ed718
--- /dev/null
+++ b/heat_dashboard/locale/en_AU/LC_MESSAGES/django.po
@@ -0,0 +1,475 @@
1# OpenStack Infra <zanata@openstack.org>, 2015. #zanata
2# Tom Fifield <tom@openstack.org>, 2015. #zanata
3# Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>, 2016. #zanata
4# Tom Fifield <tom@openstack.org>, 2016. #zanata
5# Tom Fifield <tom@openstack.org>, 2017. #zanata
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: heat-dashboard 0.0.1.dev938\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
10"POT-Creation-Date: 2017-12-07 18:26+0000\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"PO-Revision-Date: 2017-08-21 06:42+0000\n"
15"Last-Translator: Tom Fifield <tom@openstack.org>\n"
16"Language-Team: English (Australia)\n"
17"Language: en-AU\n"
18"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21msgid "A local environment to upload."
22msgstr "A local environment to upload."
23
24msgid "A local template to upload."
25msgstr "A local template to upload."
26
27msgctxt "current status of stack"
28msgid "Adopt Complete"
29msgstr "Adopt Complete"
30
31msgctxt "current status of stack"
32msgid "Adopt Failed"
33msgstr "Adopt Failed"
34
35msgctxt "current status of stack"
36msgid "Adopt In Progress"
37msgstr "Adopt In Progress"
38
39msgid "An external (HTTP) URL to load the template from."
40msgstr "An external (HTTP) URL to load the template from."
41
42msgid "Case sensitive"
43msgstr "Case sensitive"
44
45msgid "Case-sensitive"
46msgstr "Case-sensitive"
47
48msgid "Change Stack Template"
49msgstr "Change Stack Template"
50
51msgid "Change Template"
52msgstr "Change Template"
53
54msgctxt "current status of stack"
55msgid "Check Complete"
56msgstr "Check Complete"
57
58msgctxt "current status of stack"
59msgid "Check Failed"
60msgstr "Check Failed"
61
62msgctxt "current status of stack"
63msgid "Check In Progress"
64msgstr "Check In Progress"
65
66msgid "Check Stack"
67msgid_plural "Check Stacks"
68msgstr[0] "Check Stack"
69msgstr[1] "Check Stacks"
70
71msgid "Checked Stack"
72msgid_plural "Checked Stacks"
73msgstr[0] "Checked Stack"
74msgstr[1] "Checked Stacks"
75
76msgctxt "current status of stack"
77msgid "Create Complete"
78msgstr "Create Complete"
79
80msgctxt "current status of stack"
81msgid "Create Failed"
82msgstr "Create Failed"
83
84msgctxt "current status of stack"
85msgid "Create In Progress"
86msgstr "Create In Progress"
87
88msgid "Create Stack"
89msgstr "Create Stack"
90
91msgid "Created"
92msgstr "Created"
93
94msgid "Creation Timeout (minutes)"
95msgstr "Creation Timeout (minutes)"
96
97msgid "Date Updated"
98msgstr "Date Updated"
99
100msgctxt "current status of stack"
101msgid "Delete Complete"
102msgstr "Delete Complete"
103
104msgctxt "current status of stack"
105msgid "Delete Failed"
106msgstr "Delete Failed"
107
108msgctxt "current status of stack"
109msgid "Delete In Progress"
110msgstr "Delete In Progress"
111
112msgid "Delete Stack"
113msgid_plural "Delete Stacks"
114msgstr[0] "Delete Stack"
115msgstr[1] "Delete Stacks"
116
117msgid "Deleted Stack"
118msgid_plural "Deleted Stacks"
119msgstr[0] "Deleted Stack"
120msgstr[1] "Deleted Stacks"
121
122msgid "Description"
123msgstr "Description"
124
125msgid "Direct Input"
126msgstr "Direct Input"
127
128msgid "Edit Template"
129msgstr "Edit Template"
130
131msgid "Enable rollback on create/update failure."
132msgstr "Enable rollback on create/update failure."
133
134msgid "Environment Data"
135msgstr "Environment Data"
136
137msgid "Environment File"
138msgstr "Environment File"
139
140msgid "Environment Source"
141msgstr "Environment Source"
142
143msgid "Events"
144msgstr "Events"
145
146msgid "File"
147msgstr "File"
148
149msgid "Function"
150msgstr "Function"
151
152msgctxt "current status of stack"
153msgid "Init Complete"
154msgstr "Init Complete"
155
156msgctxt "current status of stack"
157msgid "Init Failed"
158msgstr "Init Failed"
159
160msgctxt "current status of stack"
161msgid "Init In Progress"
162msgstr "Init In Progress"
163
164msgid "Launch"
165msgstr "Launch"
166
167msgid "Launch Stack"
168msgstr "Launch Stack"
169
170msgid ""
171"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
172"underscores, periods and hyphens."
173msgstr ""
174"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
175"underscores, full stops and hyphens."
176
177msgid "Name of the stack to create."
178msgstr "Name of the stack to create."
179
180msgid "Next"
181msgstr "Next"
182
183msgid "Orchestration"
184msgstr "Orchestration"
185
186msgid "Overview"
187msgstr "Overview"
188
189#, python-format
190msgid "Password for user \"%s\""
191msgstr "Password for user \"%s\""
192
193#, python-format
194msgid "Please specify a %s using only one source method."
195msgstr "Please specify a %s using only one source method."
196
197msgid "Preview"
198msgstr "Preview"
199
200msgid "Preview Stack"
201msgstr "Preview Stack"
202
203msgid "Preview Stack Details"
204msgstr "Preview Stack Details"
205
206msgid "Preview Stack Parameters"
207msgstr "Preview Stack Parameters"
208
209msgid "Preview Template"
210msgstr "Preview Template"
211
212msgid "Resource"
213msgstr "Resource"
214
215msgid "Resource Types"
216msgstr "Resource Types"
217
218msgid "Resources"
219msgstr "Resources"
220
221msgctxt "current status of stack"
222msgid "Resume Complete"
223msgstr "Resume Complete"
224
225msgctxt "current status of stack"
226msgid "Resume Failed"
227msgstr "Resume Failed"
228
229msgctxt "current status of stack"
230msgid "Resume In Progress"
231msgstr "Resume In Progress"
232
233msgid "Resume Stack"
234msgid_plural "Resume Stacks"
235msgstr[0] "Resume Stack"
236msgstr[1] "Resume Stacks"
237
238msgid "Resumed Stack"
239msgid_plural "Resumed Stacks"
240msgstr[0] "Resumed Stack"
241msgstr[1] "Resumed Stacks"
242
243msgctxt "current status of stack"
244msgid "Rollback Complete"
245msgstr "Rollback Complete"
246
247msgctxt "current status of stack"
248msgid "Rollback Failed"
249msgstr "Rollback Failed"
250
251msgctxt "current status of stack"
252msgid "Rollback In Progress"
253msgstr "Rollback In Progress"
254
255msgid "Rollback On Failure"
256msgstr "Rollback On Failure"
257
258msgid "Select Template"
259msgstr "Select Template"
260
261msgid "Select a new template to preview a stack."
262msgstr "Select a new template to preview a stack."
263
264msgid "Select a new template to re-launch a stack."
265msgstr "Select a new template to re-launch a stack."
266
267msgid "Select a template to launch a stack."
268msgstr "Select a template to launch a stack."
269
270msgctxt "current status of stack"
271msgid "Snapshot Complete"
272msgstr "Snapshot Complete"
273
274msgctxt "current status of stack"
275msgid "Snapshot Failed"
276msgstr "Snapshot Failed"
277
278msgctxt "current status of stack"
279msgid "Snapshot In Progress"
280msgstr "Snapshot In Progress"
281
282msgid "Stack Events"
283msgstr "Stack Events"
284
285msgid "Stack ID"
286msgstr "Stack ID"
287
288msgid "Stack ID ="
289msgstr "Stack ID ="
290
291msgid "Stack Name"
292msgstr "Stack Name"
293
294msgid "Stack Name ="
295msgstr "Stack Name ="
296
297msgid "Stack Resource"
298msgstr "Stack Resource"
299
300msgid "Stack Resource Type"
301msgstr "Stack Resource Type"
302
303msgid "Stack Resources"
304msgstr "Stack Resources"
305
306msgid "Stack creation started."
307msgstr "Stack creation started."
308
309msgid "Stack creation timeout in minutes."
310msgstr "Stack creation timeout in minutes."
311
312msgid "Stack update started."
313msgstr "Stack update started."
314
315msgid "Stacks"
316msgstr "Stacks"
317
318msgid "Status"
319msgstr "Status"
320
321msgid "Status ="
322msgstr "Status ="
323
324msgid "Status Reason"
325msgstr "Status Reason"
326
327msgctxt "current status of stack"
328msgid "Suspend Complete"
329msgstr "Suspend Complete"
330
331msgctxt "current status of stack"
332msgid "Suspend Failed"
333msgstr "Suspend Failed"
334
335msgctxt "current status of stack"
336msgid "Suspend In Progress"
337msgstr "Suspend In Progress"
338
339msgid "Suspend Stack"
340msgid_plural "Suspend Stacks"
341msgstr[0] "Suspend Stack"
342msgstr[1] "Suspend Stacks"
343
344msgid "Suspended Stack"
345msgid_plural "Suspended Stacks"
346msgstr[0] "Suspended Stack"
347msgstr[1] "Suspended Stacks"
348
349msgid "Template"
350msgstr "Template"
351
352msgid "Template Data"
353msgstr "Template Data"
354
355msgid "Template File"
356msgstr "Template File"
357
358msgid "Template Functions"
359msgstr "Template Functions"
360
361msgid "Template Source"
362msgstr "Template Source"
363
364msgid "Template URL"
365msgstr "Template URL"
366
367msgid "Template Versions"
368msgstr "Template Versions"
369
370msgid "The raw contents of the environment file."
371msgstr "The raw contents of the environment file."
372
373msgid "The raw contents of the template."
374msgstr "The raw contents of the template."
375
376#, python-format
377msgid "There was a problem parsing the %(prefix)s: %(error)s"
378msgstr "There was a problem parsing the %(prefix)s: %(error)s"
379
380msgid ""
381"This is required for operations to be performed throughout the lifecycle of "
382"the stack"
383msgstr ""
384"This is required for operations to be performed throughout the lifecycle of "
385"the stack"
386
387msgid "Time Since Event"
388msgstr "Time Since Event"
389
390msgid "Topology"
391msgstr "Topology"
392
393msgid "Type"
394msgstr "Type"
395
396msgid "Type ="
397msgstr "Type ="
398
399msgid "URL"
400msgstr "URL"
401
402#, python-format
403msgid "Unable to get events for stack \"%s\"."
404msgstr "Unable to get events for stack \"%s\"."
405
406#, python-format
407msgid "Unable to get functions for template version \"%s\"."
408msgstr "Unable to get functions for template version \"%s\"."
409
410#, python-format
411msgid "Unable to get resources for stack \"%s\"."
412msgstr "Unable to get resources for stack \"%s\"."
413
414msgid "Unable to retrieve metadata."
415msgstr "Unable to retrieve metadata."
416
417msgid "Unable to retrieve resource type details."
418msgstr "Unable to retrieve resource type details."
419
420msgid "Unable to retrieve resource."
421msgstr "Unable to retrieve resource."
422
423msgid "Unable to retrieve stack list."
424msgstr "Unable to retrieve stack list."
425
426msgid "Unable to retrieve stack resource types."
427msgstr "Unable to retrieve stack resource types."
428
429msgid "Unable to retrieve stack template."
430msgstr "Unable to retrieve stack template."
431
432msgid "Unable to retrieve stack."
433msgstr "Unable to retrieve stack."
434
435msgid "Unable to retrieve template functions."
436msgstr "Unable to retrieve template functions."
437
438msgid "Unable to retrieve template versions."
439msgstr "Unable to retrieve template versions."
440
441msgid "Update"
442msgstr "Update"
443
444msgctxt "current status of stack"
445msgid "Update Complete"
446msgstr "Update Complete"
447
448msgctxt "current status of stack"
449msgid "Update Failed"
450msgstr "Update Failed"
451
452msgctxt "current status of stack"
453msgid "Update In Progress"
454msgstr "Update In Progress"
455
456msgid "Update Stack"
457msgstr "Update Stack"
458
459msgid "Update Stack Parameters"
460msgstr "Update Stack Parameters"
461
462msgid "Updated"
463msgstr "Updated"
464
465msgid "Version"
466msgstr "Version"
467
468msgid "You must specify a template via one of the available sources."
469msgstr "You must specify a template via one of the available sources."
470
471msgid "environment"
472msgstr "environment"
473
474msgid "template"
475msgstr "template"
diff --git a/heat_dashboard/locale/en_GB/LC_MESSAGES/django.po b/heat_dashboard/locale/en_GB/LC_MESSAGES/django.po
new file mode 100644
index 0000000..fe3fa55
--- /dev/null
+++ b/heat_dashboard/locale/en_GB/LC_MESSAGES/django.po
@@ -0,0 +1,482 @@
1# OpenStack Infra <zanata@openstack.org>, 2015. #zanata
2# Rob Cresswell <robert.cresswell@outlook.com>, 2015. #zanata
3# Andi Chandler <andi@gowling.com>, 2016. #zanata
4# Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>, 2016. #zanata
5# Andi Chandler <andi@gowling.com>, 2017. #zanata
6# Julie Pichon <jpichon@redhat.com>, 2017. #zanata
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: heat-dashboard 0.0.1.dev938\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
11"POT-Creation-Date: 2017-12-07 18:26+0000\n"
12"MIME-Version: 1.0\n"
13"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15"PO-Revision-Date: 2017-12-11 02:17+0000\n"
16"Last-Translator: Andi Chandler <andi@gowling.com>\n"
17"Language-Team: English (United Kingdom)\n"
18"Language: en-GB\n"
19"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
21
22msgid "A local environment to upload."
23msgstr "A local environment to upload."
24
25msgid "A local template to upload."
26msgstr "A local template to upload."
27
28msgctxt "current status of stack"
29msgid "Adopt Complete"
30msgstr "Adopt Complete"
31
32msgctxt "current status of stack"
33msgid "Adopt Failed"
34msgstr "Adopt Failed"
35
36msgctxt "current status of stack"
37msgid "Adopt In Progress"
38msgstr "Adopt In Progress"
39
40msgid "An external (HTTP) URL to load the template from."
41msgstr "An external (HTTP) URL to load the template from."
42
43msgid "Case sensitive"
44msgstr "Case sensitive"
45
46msgid "Case-sensitive"
47msgstr "Case-sensitive"
48
49msgid "Change Stack Template"
50msgstr "Change Stack Template"
51
52msgid "Change Template"
53msgstr "Change Template"
54
55msgctxt "current status of stack"
56msgid "Check Complete"
57msgstr "Check Complete"
58
59msgctxt "current status of stack"
60msgid "Check Failed"
61msgstr "Check Failed"
62
63msgctxt "current status of stack"
64msgid "Check In Progress"
65msgstr "Check In Progress"
66
67msgid "Check Stack"
68msgid_plural "Check Stacks"
69msgstr[0] "Check Stack"
70msgstr[1] "Check Stacks"
71
72msgid "Checked Stack"
73msgid_plural "Checked Stacks"
74msgstr[0] "Checked Stack"
75msgstr[1] "Checked Stacks"
76
77msgctxt "current status of stack"
78msgid "Create Complete"
79msgstr "Create Complete"
80
81msgctxt "current status of stack"
82msgid "Create Failed"
83msgstr "Create Failed"
84
85msgctxt "current status of stack"
86msgid "Create In Progress"
87msgstr "Create In Progress"
88
89msgid "Create Stack"
90msgstr "Create Stack"
91
92msgid "Created"
93msgstr "Created"
94
95msgid "Creation Timeout (minutes)"
96msgstr "Creation Timeout (minutes)"
97
98msgid "Date Updated"
99msgstr "Date Updated"
100
101msgctxt "current status of stack"
102msgid "Delete Complete"
103msgstr "Delete Complete"
104
105msgctxt "current status of stack"
106msgid "Delete Failed"
107msgstr "Delete Failed"
108
109msgctxt "current status of stack"
110msgid "Delete In Progress"
111msgstr "Delete In Progress"
112
113msgid "Delete Stack"
114msgid_plural "Delete Stacks"
115msgstr[0] "Delete Stack"
116msgstr[1] "Delete Stacks"
117
118msgid "Deleted Stack"
119msgid_plural "Deleted Stacks"
120msgstr[0] "Deleted Stack"
121msgstr[1] "Deleted Stacks"
122
123msgid "Description"
124msgstr "Description"
125
126msgid "Direct Input"
127msgstr "Direct Input"
128
129msgid "Edit Template"
130msgstr "Edit Template"
131
132msgid "Enable rollback on create/update failure."
133msgstr "Enable rollback on create/update failure."
134
135msgid "Environment Data"
136msgstr "Environment Data"
137
138msgid "Environment File"
139msgstr "Environment File"
140
141msgid "Environment Source"
142msgstr "Environment Source"
143
144msgid "Events"
145msgstr "Events"
146
147msgid "File"
148msgstr "File"
149
150msgid "Function"
151msgstr "Function"
152
153msgctxt "current status of stack"
154msgid "Init Complete"
155msgstr "Init Complete"
156
157msgctxt "current status of stack"
158msgid "Init Failed"
159msgstr "Init Failed"
160
161msgctxt "current status of stack"
162msgid "Init In Progress"
163msgstr "Init In Progress"
164
165msgid "Launch"
166msgstr "Launch"
167
168msgid "Launch Stack"
169msgstr "Launch Stack"
170
171msgid ""
172"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
173"underscores, periods and hyphens."
174msgstr ""
175"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
176"underscores, full stops and hyphens."
177
178msgid "Name of the stack to create."
179msgstr "Name of the stack to create."
180
181msgid "Next"
182msgstr "Next"
183
184msgid "Orchestration"
185msgstr "Orchestration"
186
187msgid "Overview"
188msgstr "Overview"
189
190#, python-format
191msgid "Password for user \"%s\""
192msgstr "Password for user \"%s\""
193
194#, python-format
195msgid "Please specify a %s using only one source method."
196msgstr "Please specify a %s using only one source method."
197
198msgid "Preview"
199msgstr "Preview"
200
201msgid "Preview Stack"
202msgstr "Preview Stack"
203
204msgid "Preview Stack Details"
205msgstr "Preview Stack Details"
206
207msgid "Preview Stack Parameters"
208msgstr "Preview Stack Parameters"
209
210msgid "Preview Template"
211msgstr "Preview Template"
212
213msgid "Referenced Files"
214msgstr "Referenced Files"
215
216msgid "Resource"
217msgstr "Resource"
218
219msgid "Resource Types"
220msgstr "Resource Types"
221
222msgid "Resources"
223msgstr "Resources"
224
225msgctxt "current status of stack"
226msgid "Resume Complete"
227msgstr "Resume Complete"
228
229msgctxt "current status of stack"
230msgid "Resume Failed"
231msgstr "Resume Failed"
232
233msgctxt "current status of stack"
234msgid "Resume In Progress"
235msgstr "Resume In Progress"
236
237msgid "Resume Stack"
238msgid_plural "Resume Stacks"
239msgstr[0] "Resume Stack"
240msgstr[1] "Resume Stacks"
241
242msgid "Resumed Stack"
243msgid_plural "Resumed Stacks"
244msgstr[0] "Resumed Stack"
245msgstr[1] "Resumed Stacks"
246
247msgctxt "current status of stack"
248msgid "Rollback Complete"
249msgstr "Rollback Complete"
250
251msgctxt "current status of stack"
252msgid "Rollback Failed"
253msgstr "Rollback Failed"
254
255msgctxt "current status of stack"
256msgid "Rollback In Progress"
257msgstr "Rollback In Progress"
258
259msgid "Rollback On Failure"
260msgstr "Rollback On Failure"
261
262msgid "Select Template"
263msgstr "Select Template"
264
265msgid "Select a new template to preview a stack."
266msgstr "Select a new template to preview a stack."
267
268msgid "Select a new template to re-launch a stack."
269msgstr "Select a new template to re-launch a stack."
270
271msgid "Select a template to launch a stack."
272msgstr "Select a template to launch a stack."
273
274msgctxt "current status of stack"
275msgid "Snapshot Complete"
276msgstr "Snapshot Complete"
277
278msgctxt "current status of stack"
279msgid "Snapshot Failed"
280msgstr "Snapshot Failed"
281
282msgctxt "current status of stack"
283msgid "Snapshot In Progress"
284msgstr "Snapshot In Progress"
285
286msgid "Stack Events"
287msgstr "Stack Events"
288
289msgid "Stack ID"
290msgstr "Stack ID"
291
292msgid "Stack ID ="
293msgstr "Stack ID ="
294
295msgid "Stack Name"
296msgstr "Stack Name"
297
298msgid "Stack Name ="
299msgstr "Stack Name ="
300
301msgid "Stack Resource"
302msgstr "Stack Resource"
303
304msgid "Stack Resource Type"
305msgstr "Stack Resource Type"
306
307msgid "Stack Resources"
308msgstr "Stack Resources"
309
310msgid "Stack creation started."
311msgstr "Stack creation started."
312
313msgid "Stack creation timeout in minutes."
314msgstr "Stack creation timeout in minutes."
315
316msgid "Stack update started."
317msgstr "Stack update started."
318
319msgid "Stacks"
320msgstr "Stacks"
321
322msgid "Status"
323msgstr "Status"
324
325msgid "Status ="
326msgstr "Status ="
327
328msgid "Status Reason"
329msgstr "Status Reason"
330
331msgctxt "current status of stack"
332msgid "Suspend Complete"
333msgstr "Suspend Complete"
334
335msgctxt "current status of stack"
336msgid "Suspend Failed"
337msgstr "Suspend Failed"
338
339msgctxt "current status of stack"
340msgid "Suspend In Progress"
341msgstr "Suspend In Progress"
342
343msgid "Suspend Stack"
344msgid_plural "Suspend Stacks"
345msgstr[0] "Suspend Stack"
346msgstr[1] "Suspend Stacks"
347
348msgid "Suspended Stack"
349msgid_plural "Suspended Stacks"
350msgstr[0] "Suspended Stack"
351msgstr[1] "Suspended Stacks"
352
353msgid "Template"
354msgstr "Template"
355
356msgid "Template Data"
357msgstr "Template Data"
358
359msgid "Template File"
360msgstr "Template File"
361
362msgid "Template Functions"
363msgstr "Template Functions"
364
365msgid "Template Generator"
366msgstr "Template Generator"
367
368msgid "Template Source"
369msgstr "Template Source"
370
371msgid "Template URL"
372msgstr "Template URL"
373
374msgid "Template Versions"
375msgstr "Template Versions"
376
377msgid "The raw contents of the environment file."
378msgstr "The raw contents of the environment file."
379
380msgid "The raw contents of the template."
381msgstr "The raw contents of the template."
382
383#, python-format
384msgid "There was a problem parsing the %(prefix)s: %(error)s"
385msgstr "There was a problem parsing the %(prefix)s: %(error)s"
386
387msgid ""
388"This is required for operations to be performed throughout the lifecycle of "
389"the stack"
390msgstr ""
391"This is required for operations to be performed throughout the lifecycle of "
392"the stack"
393
394msgid "Time Since Event"
395msgstr "Time Since Event"
396
397msgid "Topology"
398msgstr "Topology"
399
400msgid "Type"
401msgstr "Type"
402
403msgid "Type ="
404msgstr "Type ="
405
406msgid "URL"
407msgstr "URL"
408
409#, python-format
410msgid "Unable to get events for stack \"%s\"."
411msgstr "Unable to get events for stack \"%s\"."
412
413#, python-format
414msgid "Unable to get functions for template version \"%s\"."
415msgstr "Unable to get functions for template version \"%s\"."
416
417#, python-format
418msgid "Unable to get resources for stack \"%s\"."
419msgstr "Unable to get resources for stack \"%s\"."
420
421msgid "Unable to retrieve metadata."
422msgstr "Unable to retrieve metadata."
423
424msgid "Unable to retrieve resource type details."
425msgstr "Unable to retrieve resource type details."
426
427msgid "Unable to retrieve resource."
428msgstr "Unable to retrieve resource."
429
430msgid "Unable to retrieve stack list."
431msgstr "Unable to retrieve stack list."
432
433msgid "Unable to retrieve stack resource types."
434msgstr "Unable to retrieve stack resource types."
435
436msgid "Unable to retrieve stack template."
437msgstr "Unable to retrieve stack template."
438
439msgid "Unable to retrieve stack."
440msgstr "Unable to retrieve stack."
441
442msgid "Unable to retrieve template functions."
443msgstr "Unable to retrieve template functions."
444
445msgid "Unable to retrieve template versions."
446msgstr "Unable to retrieve template versions."
447
448msgid "Update"
449msgstr "Update"
450
451msgctxt "current status of stack"
452msgid "Update Complete"
453msgstr "Update Complete"
454
455msgctxt "current status of stack"
456msgid "Update Failed"
457msgstr "Update Failed"
458
459msgctxt "current status of stack"
460msgid "Update In Progress"
461msgstr "Update In Progress"
462
463msgid "Update Stack"
464msgstr "Update Stack"
465
466msgid "Update Stack Parameters"
467msgstr "Update Stack Parameters"
468
469msgid "Updated"
470msgstr "Updated"
471
472msgid "Version"
473msgstr "Version"
474
475msgid "You must specify a template via one of the available sources."
476msgstr "You must specify a template via one of the available sources."
477
478msgid "environment"
479msgstr "environment"
480
481msgid "template"
482msgstr "template"
diff --git a/heat_dashboard/locale/en_GB/LC_MESSAGES/djangojs.po b/heat_dashboard/locale/en_GB/LC_MESSAGES/djangojs.po
new file mode 100644
index 0000000..276cc4f
--- /dev/null
+++ b/heat_dashboard/locale/en_GB/LC_MESSAGES/djangojs.po
@@ -0,0 +1,43 @@
1# OpenStack Infra <zanata@openstack.org>, 2015. #zanata
2# Andi Chandler <andi@gowling.com>, 2017. #zanata
3msgid ""
4msgstr ""
5"Project-Id-Version: heat-dashboard 0.0.1.dev938\n"
6"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
7"POT-Creation-Date: 2017-12-07 18:26+0000\n"
8"MIME-Version: 1.0\n"
9"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11"PO-Revision-Date: 2017-12-11 02:17+0000\n"
12"Last-Translator: Andi Chandler <andi@gowling.com>\n"
13"Language-Team: English (United Kingdom)\n"
14"Language: en-GB\n"
15"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
16"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
17
18msgid "Cancel"
19msgstr "Cancel"
20
21msgid "Create Stack"
22msgstr "Create Stack"
23
24msgid "Delete Resource"
25msgstr "Delete Resource"
26
27msgid "Download"
28msgstr "Download"
29
30msgid "Heat Orchestration Template"
31msgstr "Heat Orchestration Template"
32
33msgid "OK"
34msgstr "OK"
35
36msgid "Save"
37msgstr "Save"
38
39msgid "Saved Drafts"
40msgstr "Saved Drafts"
41
42msgid "Show More Properties"
43msgstr "Show More Properties"
diff --git a/heat_dashboard/locale/es/LC_MESSAGES/django.po b/heat_dashboard/locale/es/LC_MESSAGES/django.po
new file mode 100644
index 0000000..161245b
--- /dev/null
+++ b/heat_dashboard/locale/es/LC_MESSAGES/django.po
@@ -0,0 +1,445 @@
1# Eddie Ramirez <djedi.r@gmail.com>, 2016. #zanata
2# Eugènia Torrella <tester03@es.ibm.com>, 2016. #zanata
3# Jose Porrua <jose.porrua@netapp.com>, 2016. #zanata
4# Carlos Camacho <ccamacho@redhat.com>, 2017. #zanata
5# Zeus Arias Lucero <zeusariaslucero@gmail.com>, 2017. #zanata
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: heat-dashboard 0.0.1.dev938\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
10"POT-Creation-Date: 2017-12-07 18:26+0000\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"PO-Revision-Date: 2017-08-24 11:28+0000\n"
15"Last-Translator: Zeus Arias Lucero <zeusariaslucero@gmail.com>\n"
16"Language-Team: Spanish\n"
17"Language: es\n"
18"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21msgid "A local environment to upload."
22msgstr "Entorno local a cargar"
23
24msgid "A local template to upload."
25msgstr "Una plantilla local a cargar."
26
27msgctxt "current status of stack"
28msgid "Adopt Complete"
29msgstr "Adoptar completado"
30
31msgctxt "current status of stack"
32msgid "Adopt Failed"
33msgstr "Adoptar fallido"
34
35msgctxt "current status of stack"
36msgid "Adopt In Progress"
37msgstr "Adoptar en curso"
38
39msgid "An external (HTTP) URL to load the template from."
40msgstr "Una URL externa (HTTP) desde la que cargar la plantilla."
41
42msgid "Change Stack Template"
43msgstr "Cambiar plantilla de la pila"
44
45msgid "Change Template"
46msgstr "Cambiar plantilla"
47
48msgctxt "current status of stack"
49msgid "Check Complete"
50msgstr "Marcar completado"
51
52msgctxt "current status of stack"
53msgid "Check Failed"
54msgstr "Marcar fallido"
55
56msgctxt "current status of stack"
57msgid "Check In Progress"
58msgstr "Verificar en curso"
59
60msgid "Check Stack"
61msgid_plural "Check Stacks"
62msgstr[0] "Comprobar pila"
63msgstr[1] "Comprobar pilas"
64
65msgid "Checked Stack"
66msgid_plural "Checked Stacks"
67msgstr[0] "Pila comprobada"
68msgstr[1] "Pilas comprobadas"
69
70msgctxt "current status of stack"
71msgid "Create Complete"
72msgstr "Creación completada"
73
74msgctxt "current status of stack"
75msgid "Create Failed"
76msgstr "Crear fallido"
77
78msgctxt "current status of stack"
79msgid "Create In Progress"
80msgstr "Crear en curso"
81
82msgid "Create Stack"
83msgstr "Crear pila"
84
85msgid "Created"
86msgstr "Creado"
87
88msgid "Creation Timeout (minutes)"
89msgstr "Tiempo de espera de creación (minutos)"
90
91msgid "Date Updated"
92msgstr "Fecha actualizada"
93
94msgctxt "current status of stack"
95msgid "Delete Complete"
96msgstr "Suprimir completado"
97
98msgctxt "current status of stack"
99msgid "Delete Failed"
100msgstr "Suprimir fallido"
101
102msgctxt "current status of stack"
103msgid "Delete In Progress"
104msgstr "Suprimir en curso"
105
106msgid "Delete Stack"
107msgid_plural "Delete Stacks"
108msgstr[0] "Suprimir pila"
109msgstr[1] "Suprimir pilas"
110
111msgid "Deleted Stack"
112msgid_plural "Deleted Stacks"
113msgstr[0] "Pila suprimida"
114msgstr[1] "Pilas suprimidas"
115
116msgid "Description"
117msgstr "Descripción "
118
119msgid "Direct Input"
120msgstr "Entrada directa"
121
122msgid "Edit Template"
123msgstr "Editar plantilla"
124
125msgid "Enable rollback on create/update failure."
126msgstr "Habilitar restauración tras fallo de creación/actualización."
127
128msgid "Environment Data"
129msgstr "Datos del entorno"
130
131msgid "Environment File"
132msgstr "Archivo de entorno"
133
134msgid "Environment Source"
135msgstr "Origen de entorno"
136
137msgid "Events"
138msgstr "Sucesos"
139
140msgid "File"
141msgstr "Archivo"
142
143msgctxt "current status of stack"
144msgid "Init Complete"
145msgstr "Inicio completado"
146
147msgctxt "current status of stack"
148msgid "Init Failed"
149msgstr "Inicio fallido"
150
151msgctxt "current status of stack"
152msgid "Init In Progress"
153msgstr "Inicio en curso"
154
155msgid "Launch"
156msgstr "Iniciar "
157
158msgid "Launch Stack"
159msgstr "Lanzar pila"
160
161msgid ""
162"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
163"underscores, periods and hyphens."
164msgstr ""
165"El nombre debe comenzar con una letra y sólo puede incluir letras, números, "
166"guiones bajos, puntos y guiones."
167
168msgid "Name of the stack to create."
169msgstr "Nombre de la pila a crear."
170
171msgid "Next"
172msgstr "Siguiente"
173
174msgid "Orchestration"
175msgstr "Orquestación"
176
177msgid "Overview"
178msgstr "Visión general"
179
180#, python-format
181msgid "Password for user \"%s\""
182msgstr "Contraseña del usuario \"%s\""
183
184#, python-format
185msgid "Please specify a %s using only one source method."
186msgstr "Especifique una %s utilizando solo un método de origen"
187
188msgid "Preview"
189msgstr "Vista previa"
190
191msgid "Preview Stack"
192msgstr "Previsualizar pila"
193
194msgid "Preview Stack Details"
195msgstr "Previsualizar detalles de la pila"
196
197msgid "Preview Stack Parameters"
198msgstr "Vista preliminar de parámetros de la pila"
199
200msgid "Preview Template"
201msgstr "Previsualizar plantilla"
202
203msgid "Resource"
204msgstr "Recurso"
205
206msgid "Resource Types"
207msgstr "Tipos de recurso"
208
209msgid "Resources"
210msgstr "Recursos"
211
212msgctxt "current status of stack"
213msgid "Resume Complete"
214msgstr "Reanudar completado"
215
216msgctxt "current status of stack"
217msgid "Resume Failed"
218msgstr "Reanudar fallido"
219
220msgctxt "current status of stack"
221msgid "Resume In Progress"
222msgstr "Reanudar en curso"
223
224msgid "Resume Stack"
225msgid_plural "Resume Stacks"
226msgstr[0] "Reanudar pila"
227msgstr[1] "Reanudar pilas"
228
229msgid "Resumed Stack"
230msgid_plural "Resumed Stacks"
231msgstr[0] "Pila reanudada"
232msgstr[1] "Pilas reanudadas"
233
234msgctxt "current status of stack"
235msgid "Rollback Complete"
236msgstr "Retroceso completado"
237
238msgctxt "current status of stack"
239msgid "Rollback Failed"
240msgstr "Retroceso fallido"
241
242msgctxt "current status of stack"
243msgid "Rollback In Progress"
244msgstr "Retroceso en curso"
245
246msgid "Rollback On Failure"
247msgstr "Restauración tras fallo"
248
249msgid "Select Template"
250msgstr "Seleccionar plantilla"
251
252msgid "Select a new template to preview a stack."
253msgstr "Seleccione una nueva plantilla para una vista preliminar de una pila."
254
255msgid "Select a new template to re-launch a stack."
256msgstr "Seleccione una nueva plantilla para relanzar una pila."
257
258msgid "Select a template to launch a stack."
259msgstr "Seleccione una plantilla para iniciar una pila."
260
261msgctxt "current status of stack"
262msgid "Snapshot Complete"
263msgstr "Instantánea completada"
264
265msgctxt "current status of stack"
266msgid "Snapshot Failed"
267msgstr "Instantánea fallida"
268
269msgctxt "current status of stack"
270msgid "Snapshot In Progress"
271msgstr "Instantánea en curso"
272
273msgid "Stack Events"
274msgstr "Sucesos de pilas"
275
276msgid "Stack ID"
277msgstr "ID de pila"
278
279msgid "Stack Name"
280msgstr "Nombre de la pila"
281
282msgid "Stack Resource"
283msgstr "Recurso de pila"
284
285msgid "Stack Resource Type"
286msgstr "Tipo de recurso de pila"
287
288msgid "Stack Resources"
289msgstr "Recursos de pila"
290
291msgid "Stack creation started."
292msgstr "Se ha iniciado la creación de la pila."
293
294msgid "Stack creation timeout in minutes."
295msgstr "Tiempo de espera para la creación de la pila en minutos."
296
297msgid "Stack update started."
298msgstr "Se ha comenzado la actualización de la pila"
299
300msgid "Stacks"
301msgstr "Pilas"
302
303msgid "Status"
304msgstr "Estado"
305
306msgid "Status ="
307msgstr "Estado ="
308
309msgid "Status Reason"
310msgstr "Razón del estado"
311
312msgctxt "current status of stack"
313msgid "Suspend Complete"
314msgstr "Suspender completado"
315
316msgctxt "current status of stack"
317msgid "Suspend Failed"
318msgstr "Suspender fallido"
319
320msgctxt "current status of stack"
321msgid "Suspend In Progress"
322msgstr "Suspender en curso"
323
324msgid "Suspend Stack"
325msgid_plural "Suspend Stacks"
326msgstr[0] "Suspender pila"
327msgstr[1] "Suspender pilas"
328
329msgid "Suspended Stack"
330msgid_plural "Suspended Stacks"
331msgstr[0] "Pila suspendida"
332msgstr[1] "Pilas suspendidas"
333
334msgid "Template"
335msgstr "Plantilla"
336
337msgid "Template Data"
338msgstr "Plantilla de datos"
339
340msgid "Template File"
341msgstr "Archivo de plantilla"
342
343msgid "Template Functions"
344msgstr "Plantilla de funciones"
345
346msgid "Template Source"
347msgstr "Origen de la plantilla"
348
349msgid "Template URL"
350msgstr "URL de plantilla"
351
352msgid "The raw contents of the environment file."
353msgstr "Los contenidos planos de el archivo de entorno."
354
355msgid "The raw contents of the template."
356msgstr "El contenido en bruto de la plantilla"
357
358#, python-format
359msgid "There was a problem parsing the %(prefix)s: %(error)s"
360msgstr "Ha habido un problema al analizar el %(prefix)s:%(error)s "
361
362msgid ""
363"This is required for operations to be performed throughout the lifecycle of "
364"the stack"
365msgstr ""
366"Esto es indispensable para operaciones que se ejecuten durante el ciclo de "
367"vida de la pila."
368
369msgid "Time Since Event"
370msgstr "Tiempo desde el suceso"
371
372msgid "Topology"
373msgstr "Topología"
374
375msgid "Type"
376msgstr "Tipo"
377
378msgid "URL"
379msgstr "URL"
380
381#, python-format
382msgid "Unable to get events for stack \"%s\"."
383msgstr "No se han podido obtener sucesos para la pila \"%s\"."
384
385#, python-format
386msgid "Unable to get resources for stack \"%s\"."
387msgstr "No se han podido obtener recursos para la pila \"%s\"."
388
389msgid "Unable to retrieve metadata."
390msgstr "No se han podido recuperar los metadatos."
391
392msgid "Unable to retrieve resource type details."
393msgstr "No se han podido recuperar los detalles del tipo de recurso."
394
395msgid "Unable to retrieve resource."
396msgstr "No se ha podido recuperar el recurso."
397
398msgid "Unable to retrieve stack list."
399msgstr "No se ha podido recuperar la lista de pilas."
400
401msgid "Unable to retrieve stack resource types."
402msgstr "No se han podido recuperar tipos de recurso de pila"
403
404msgid "Unable to retrieve stack template."
405msgstr "No se ha podido recuperar la plantilla de la pila"
406
407msgid "Unable to retrieve stack."
408msgstr "No se han podido recuperar las pilas."
409
410msgid "Update"
411msgstr "Actualizar"
412
413msgctxt "current status of stack"
414msgid "Update Complete"
415msgstr "Actualizar completado"
416
417msgctxt "current status of stack"
418msgid "Update Failed"
419msgstr "Actualizar fallido"
420
421msgctxt "current status of stack"
422msgid "Update In Progress"
423msgstr "Actualizar en curso"
424
425msgid "Update Stack"
426msgstr "Actualizar plantilla"
427
428msgid "Update Stack Parameters"
429msgstr "Actualizar los parámetros de la pila"
430
431msgid "Updated"
432msgstr "Actualizado"
433
434msgid "Version"
435msgstr "Versión"
436
437msgid "You must specify a template via one of the available sources."
438msgstr ""
439"Debe especificar una plantilla mediante uno de los orígenes disponibles."
440
441msgid "environment"
442msgstr "entorno"
443
444msgid "template"
445msgstr "plantilla"
diff --git a/heat_dashboard/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po b/heat_dashboard/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po
new file mode 100644
index 0000000..075ad0f
--- /dev/null
+++ b/heat_dashboard/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po
@@ -0,0 +1,481 @@
1# SOURDET Henri <hsourdet@gmail.com>, 2015. #zanata
2# Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>, 2016. #zanata
3# Gérald LONLAS <g.lonlas@gmail.com>, 2016. #zanata
4# JF Taltavull <jftalta@gmail.com>, 2016. #zanata
5# Sylvie Chesneau <sissicdf@fr.ibm.com>, 2016. #zanata
6# Cédric Savignan <liced@liced.fr>, 2017. #zanata
7# JF Taltavull <jftalta@gmail.com>, 2017. #zanata
8# Loic Nicolle <loic.nicolle@orange.com>, 2017. #zanata
9# Pascal Larivée <pascal@larivee.photo>, 2017. #zanata
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: heat-dashboard 0.0.1.dev938\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
14"POT-Creation-Date: 2017-12-07 18:26+0000\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"PO-Revision-Date: 2017-11-27 04:07+0000\n"
19"Last-Translator: Cédric Savignan <liced@liced.fr>\n"
20"Language-Team: French\n"
21"Language: fr\n"
22"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1)\n"
24
25msgid "A local environment to upload."
26msgstr "Environnement local à charger."
27
28msgid "A local template to upload."
29msgstr "Modèle local à charger."
30
31msgctxt "current status of stack"
32msgid "Adopt Complete"
33msgstr "Adoption terminée"
34
35msgctxt "current status of stack"
36msgid "Adopt Failed"
37msgstr "Échec de l'adoption"
38
39msgctxt "current status of stack"
40msgid "Adopt In Progress"
41msgstr "Adoption en cours"
42
43msgid "An external (HTTP) URL to load the template from."
44msgstr "URL (HTTP) externe à partir de laquelle charger le modèle."
45
46msgid "Case sensitive"
47msgstr "Sensible à la casse"
48
49msgid "Case-sensitive"
50msgstr "Sensible à la casse"
51
52msgid "Change Stack Template"
53msgstr "Changer le modèle de pile."
54
55msgid "Change Template"
56msgstr "Changer de modèle"
57
58msgctxt "current status of stack"
59msgid "Check Complete"
60msgstr "Vérification terminée"
61
62msgctxt "current status of stack"
63msgid "Check Failed"
64msgstr "Echec de la vérification"
65
66msgctxt "current status of stack"
67msgid "Check In Progress"
68msgstr "Vérification en cours"
69
70msgid "Check Stack"
71msgid_plural "Check Stacks"
72msgstr[0] "Vérifier la pile"
73msgstr[1] "Vérifier les piles"
74
75msgid "Checked Stack"
76msgid_plural "Checked Stacks"
77msgstr[0] "Pile vérifiée"
78msgstr[1] "Piles vérifiées"
79
80msgctxt "current status of stack"
81msgid "Create Complete"
82msgstr "Création terminée"
83
84msgctxt "current status of stack"
85msgid "Create Failed"
86msgstr "Echec de la création "
87
88msgctxt "current status of stack"
89msgid "Create In Progress"
90msgstr "Création en cours"
91
92msgid "Create Stack"
93msgstr "Créer une pile"
94
95msgid "Created"
96msgstr "Créé"
97
98msgid "Creation Timeout (minutes)"
99msgstr "Délai d'attente de création (minutes)"
100
101msgid "Date Updated"
102msgstr "Date de mise à jour"
103
104msgctxt "current status of stack"
105msgid "Delete Complete"
106msgstr "Suppression terminée"
107
108msgctxt "current status of stack"
109msgid "Delete Failed"
110msgstr "Échec de la suppression"
111
112msgctxt "current status of stack"
113msgid "Delete In Progress"
114msgstr "Suppression en cours"
115
116msgid "Delete Stack"
117msgid_plural "Delete Stacks"
118msgstr[0] "Supprimer la pile"
119msgstr[1] "Supprimer les piles"
120
121msgid "Deleted Stack"
122msgid_plural "Deleted Stacks"
123msgstr[0] "Pile supprimée"
124msgstr[1] "Piles supprimées"
125
126msgid "Description"
127msgstr "Description"
128
129msgid "Direct Input"
130msgstr "Entrée directe"
131
132msgid "Edit Template"
133msgstr "Éditer le modèle"
134
135msgid "Enable rollback on create/update failure."
136msgstr "Permettre l'annulation en cas d'échec de création/mise à jour."
137
138msgid "Environment Data"
139msgstr "Données d'environnement"
140
141msgid "Environment File"
142msgstr "Fichier d'environment"
143
144msgid "Environment Source"
145msgstr "Environment source"
146
147msgid "Events"
148msgstr "Evénements"
149
150msgid "File"
151msgstr "Fichier"
152
153msgid "Function"
154msgstr "Fonction"
155
156msgctxt "current status of stack"
157msgid "Init Complete"
158msgstr "Initialisation terminée"
159
160msgctxt "current status of stack"
161msgid "Init Failed"
162msgstr "Echec de l'Initialisation "
163
164msgctxt "current status of stack"
165msgid "Init In Progress"
166msgstr "Initialisation en cours"
167
168msgid "Launch"
169msgstr "Démarrer"
170
171msgid "Launch Stack"
172msgstr "Lancer la pile"
173
174msgid ""
175"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
176"underscores, periods and hyphens."
177msgstr ""
178"Le nom doit commencer par une lettre et peut contenir uniquement des "
179"lettres, chiffres, traits de soulignement et traits d'union."
180
181msgid "Name of the stack to create."
182msgstr "Nom de la pile à créer."
183
184msgid "Next"
185msgstr "Suivant"
186
187msgid "Orchestration"
188msgstr "Orchestration"
189
190msgid "Overview"
191msgstr "Vue d'ensemble"
192
193#, python-format
194msgid "Password for user \"%s\""
195msgstr "Mot de passe pour l'utilisateur \"%s\""
196
197#, python-format
198msgid "Please specify a %s using only one source method."
199msgstr "Indiquez un(e) %s utilisant une seule méthode source."
200
201msgid "Preview"
202msgstr "Prévisualiser"
203
204msgid "Preview Stack"
205msgstr "Prévisualiser la pile"
206
207msgid "Preview Stack Details"
208msgstr "Prévisualiser les détails de la pile"
209
210msgid "Preview Stack Parameters"
211msgstr "Prévisualiser les paramètres de pile"
212
213msgid "Preview Template"
214msgstr "Prévisualiser le modèle"
215
216msgid "Resource"
217msgstr "Ressource"
218
219msgid "Resource Types"
220msgstr "Types de ressource"
221
222msgid "Resources"
223msgstr "Ressources"
224
225msgctxt "current status of stack"
226msgid "Resume Complete"
227msgstr "Reprise terminée"
228
229msgctxt "current status of stack"
230msgid "Resume Failed"
231msgstr "Echec de la reprise"
232
233msgctxt "current status of stack"
234msgid "Resume In Progress"
235msgstr "Reprise en cours"
236
237msgid "Resume Stack"
238msgid_plural "Resume Stacks"
239msgstr[0] "Reprendre la pile"
240msgstr[1] "Reprendre les piles"
241
242msgid "Resumed Stack"
243msgid_plural "Resumed Stacks"
244msgstr[0] "Pile reprise"
245msgstr[1] "Piles reprises"
246
247msgctxt "current status of stack"
248msgid "Rollback Complete"
249msgstr "Annulation terminée"
250
251msgctxt "current status of stack"
252msgid "Rollback Failed"
253msgstr "Echec de l'annulation "
254
255msgctxt "current status of stack"
256msgid "Rollback In Progress"
257msgstr "Annulation en cours"
258
259msgid "Rollback On Failure"
260msgstr "Annulation en cas d'échec"
261
262msgid "Select Template"
263msgstr "Sélectionner un modèle"
264
265msgid "Select a new template to preview a stack."
266msgstr "Sélectionnez un nouveau modèle pour prévisualiser la pile."
267
268msgid "Select a new template to re-launch a stack."
269msgstr "Sélectionner un nouveau modèle pour relancer une pile."
270
271msgid "Select a template to launch a stack."
272msgstr "Sélectionner un modèle pour lancer une pile."
273
274msgctxt "current status of stack"
275msgid "Snapshot Complete"
276msgstr "Instantané réussi"
277
278msgctxt "current status of stack"
279msgid "Snapshot Failed"
280msgstr "Échec de l'instantané"
281
282msgctxt "current status of stack"
283msgid "Snapshot In Progress"
284msgstr "Instantané en cours"
285
286msgid "Stack Events"
287msgstr "Evénements de la pile"
288
289msgid "Stack ID"
290msgstr "ID Stack"
291
292msgid "Stack ID ="
293msgstr "ID Pile = "
294
295msgid "Stack Name"
296msgstr "Nom de la pile"
297
298msgid "Stack Name ="
299msgstr "Nom de la stack ="
300
301msgid "Stack Resource"
302msgstr "Ressource de la pile"
303
304msgid "Stack Resource Type"
305msgstr "Type de ressource de pile"
306
307msgid "Stack Resources"
308msgstr "Ressources de la pile"
309
310msgid "Stack creation started."
311msgstr "Création de pile commencée."
312
313msgid "Stack creation timeout in minutes."
314msgstr "Délai d'expiration (en minutes) de création de pile."
315
316msgid "Stack update started."
317msgstr "Mise à jour de pile commencée."
318
319msgid "Stacks"
320msgstr "Piles"
321
322msgid "Status"
323msgstr "Statut"
324
325msgid "Status ="
326msgstr "Statut ="
327
328msgid "Status Reason"
329msgstr "Raison du statut"
330
331msgctxt "current status of stack"
332msgid "Suspend Complete"
333msgstr "Interruption terminée"
334
335msgctxt "current status of stack"
336msgid "Suspend Failed"
337msgstr "Echec de l'interruption"
338
339msgctxt "current status of stack"
340msgid "Suspend In Progress"
341msgstr "Interruption en cours"
342
343msgid "Suspend Stack"
344msgid_plural "Suspend Stacks"
345msgstr[0] "Interrompre la pile"
346msgstr[1] "Interrompre les piles"
347
348msgid "Suspended Stack"
349msgid_plural "Suspended Stacks"
350msgstr[0] "Pile interrompue"
351msgstr[1] "Piles interrompues"
352
353msgid "Template"
354msgstr "Modèle"
355
356msgid "Template Data"
357msgstr "Données du modèle"
358
359msgid "Template File"
360msgstr "Fichier du modèle"
361
362msgid "Template Functions"
363msgstr "Fonctions du modèle"
364
365msgid "Template Source"
366msgstr "Source du modèle"
367
368msgid "Template URL"
369msgstr "URL du modèle"
370
371msgid "Template Versions"
372msgstr "Versions du modèle"
373
374msgid "The raw contents of the environment file."
375msgstr "Données brutes du fichier d'environnement."
376
377msgid "The raw contents of the template."
378msgstr "Données brutes du modèle."
379
380#, python-format
381msgid "There was a problem parsing the %(prefix)s: %(error)s"
382msgstr ""
383"Un problème s'est produit lors de l'analyse syntaxique de %(prefix)s : "
384"%(error)s"
385
386msgid ""
387"This is required for operations to be performed throughout the lifecycle of "
388"the stack"
389msgstr ""
390"Obligatoire pour les opérations à effectuer tout au long du cycle de vie de "
391"la pile"
392
393msgid "Time Since Event"
394msgstr "Temps écoulé depuis l’évènement"
395
396msgid "Topology"
397msgstr "Topologie"
398
399msgid "Type"
400msgstr "Type"
401
402msgid "Type ="
403msgstr "Type ="
404
405msgid "URL"
406msgstr "URL"
407
408#, python-format
409msgid "Unable to get events for stack \"%s\"."
410msgstr "Impossible d'obtenir les événements pour la pile \"%s\"."
411
412#, python-format
413msgid "Unable to get functions for template version \"%s\"."
414msgstr "Impossible d'obtenir les fonctions pour la version de modèle \"%s\"."
415
416#, python-format
417msgid "Unable to get resources for stack \"%s\"."
418msgstr "Impossible d'obtenir les ressources pour la pile \"%s\"."
419
420msgid "Unable to retrieve metadata."
421msgstr "Impossible de récupérer les métadonnées."
422
423msgid "Unable to retrieve resource type details."
424msgstr "Impossible de récupérer les détails du type de ressource."
425
426msgid "Unable to retrieve resource."
427msgstr "Impossible de récupérer la ressource."
428
429msgid "Unable to retrieve stack list."
430msgstr "Impossible de récupérer la liste des piles."
431
432msgid "Unable to retrieve stack resource types."
433msgstr "Impossible de récupérer les types de ressource de la pile."
434
435msgid "Unable to retrieve stack template."
436msgstr "Impossible de récupérer le modèle de pile."
437
438msgid "Unable to retrieve stack."
439msgstr "Impossible d'extraire la pile."
440
441msgid "Unable to retrieve template functions."
442msgstr "Impossible de récupérer les fonctions du modèle."
443
444msgid "Unable to retrieve template versions."
445msgstr "Impossible de récupérer les versions du modèle."
446
447msgid "Update"
448msgstr "Mettre à jour"
449
450msgctxt "current status of stack"
451msgid "Update Complete"
452msgstr "Mise à jour terminée"
453
454msgctxt "current status of stack"
455msgid "Update Failed"
456msgstr "Echec de la mise à jour"
457
458msgctxt "current status of stack"
459msgid "Update In Progress"
460msgstr "Mise à jour en cours"
461
462msgid "Update Stack"
463msgstr "Mise à jour de la pile"
464
465msgid "Update Stack Parameters"
466msgstr "Mise à jour des paramètres de pile."
467
468msgid "Updated"
469msgstr "Mis à jour"
470
471msgid "Version"
472msgstr "Version"
473
474msgid "You must specify a template via one of the available sources."
475msgstr "Vous devez spécifier un modèle via l'une des sources disponibles."
476
477msgid "environment"
478msgstr "environnement"
479
480msgid "template"
481msgstr "modèle"
diff --git a/heat_dashboard/locale/id/LC_MESSAGES/django.po b/heat_dashboard/locale/id/LC_MESSAGES/django.po
new file mode 100644
index 0000000..6597320
--- /dev/null
+++ b/heat_dashboard/locale/id/LC_MESSAGES/django.po
@@ -0,0 +1,466 @@
1# OpenStack Infra <zanata@openstack.org>, 2015. #zanata
2# suhartono <cloudsuhartono@gmail.com>, 2016. #zanata
3# suhartono <cloudsuhartono@gmail.com>, 2017. #zanata
4msgid ""
5msgstr ""
6"Project-Id-Version: heat-dashboard 0.0.1.dev938\n"
7"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
8"POT-Creation-Date: 2017-12-07 18:26+0000\n"
9"MIME-Version: 1.0\n"
10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12"PO-Revision-Date: 2017-12-03 04:07+0000\n"
13"Last-Translator: suhartono <cloudsuhartono@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Indonesian\n"
15"Language: id\n"
16"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
17"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
18
19msgid "A local environment to upload."
20msgstr "Sebuah lingkungan lokal untuk meng-upload."
21
22msgid "A local template to upload."
23msgstr "Sebuah template lokal untuk meng-upload."
24
25msgctxt "current status of stack"
26msgid "Adopt Complete"
27msgstr "Adopt Complete"
28
29msgctxt "current status of stack"
30msgid "Adopt Failed"
31msgstr "Adopt Failed"
32
33msgctxt "current status of stack"
34msgid "Adopt In Progress"
35msgstr "Adopt In Progress"
36
37msgid "An external (HTTP) URL to load the template from."
38msgstr "URL (HTTP) Eksternal untuk memuat template"
39
40msgid "Case sensitive"
41msgstr "Case sensitive (case sensitive)"
42
43msgid "Case-sensitive"
44msgstr "Case-sensitive (case sensitive)"
45
46msgid "Change Stack Template"
47msgstr "Change Stack Template"
48
49msgid "Change Template"
50msgstr "Merubah template"
51
52msgctxt "current status of stack"
53msgid "Check Complete"
54msgstr "Check Complete"
55
56msgctxt "current status of stack"
57msgid "Check Failed"
58msgstr "Check Failed"
59
60msgctxt "current status of stack"
61msgid "Check In Progress"
62msgstr "Check In Progress"
63
64msgid "Check Stack"
65msgid_plural "Check Stacks"
66msgstr[0] "Check Stack"
67
68msgid "Checked Stack"
69msgid_plural "Checked Stacks"
70msgstr[0] "Checked Stack"
71
72msgctxt "current status of stack"
73msgid "Create Complete"
74msgstr "Create Complete"
75
76msgctxt "current status of stack"
77msgid "Create Failed"
78msgstr "Create Failed"
79
80msgctxt "current status of stack"
81msgid "Create In Progress"
82msgstr "Create In Progress"
83
84msgid "Create Stack"
85msgstr "Buat stack "
86
87msgid "Created"
88msgstr "Created"
89
90msgid "Creation Timeout (minutes)"
91msgstr "Creation Timeout (minutes)"
92
93msgid "Date Updated"
94msgstr "Date Updated"
95
96msgctxt "current status of stack"
97msgid "Delete Complete"
98msgstr "Delete Complete"
99
100msgctxt "current status of stack"
101msgid "Delete Failed"
102msgstr "Delete Failed"
103
104msgctxt "current status of stack"
105msgid "Delete In Progress"
106msgstr "Delete In Progress"
107
108msgid "Delete Stack"
109msgid_plural "Delete Stacks"
110msgstr[0] "Delete Stack"
111
112msgid "Deleted Stack"
113msgid_plural "Deleted Stacks"
114msgstr[0] "Deleted Stack"
115
116msgid "Description"
117msgstr "Deskripsi"
118
119msgid "Direct Input"
120msgstr "Direct Input (masukan langsung)"
121
122msgid "Edit Template"
123msgstr "Edit Template (edit template)"
124
125msgid "Enable rollback on create/update failure."
126msgstr "Aktifkan rollback pada kegagalan create/update."
127
128msgid "Environment Data"
129msgstr "Environment Data"
130
131msgid "Environment File"
132msgstr "Environment File"
133
134msgid "Environment Source"
135msgstr "Environment Source"
136
137msgid "Events"
138msgstr "Acara"
139
140msgid "File"
141msgstr "File"
142
143msgid "Function"
144msgstr "Function"
145
146msgctxt "current status of stack"
147msgid "Init Complete"
148msgstr "Init Complete"
149
150msgctxt "current status of stack"
151msgid "Init Failed"
152msgstr "Init Failed"
153
154msgctxt "current status of stack"
155msgid "Init In Progress"
156msgstr "Init In Progress"
157
158msgid "Launch"
159msgstr "Launch (luncurkan)"
160
161msgid "Launch Stack"
162msgstr "Launch Stack"
163
164msgid ""
165"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
166"underscores, periods and hyphens."
167msgstr ""
168"Nama harus dimulai dengan huruf dan hanya dapat berisi huruf, angka, garis "
169"bawah, periode dan tanda hubung."
170
171msgid "Name of the stack to create."
172msgstr "Nama dari tumpukan untuk membuat."
173
174msgid "Next"
175msgstr "Next (berikutnya)"
176
177msgid "Orchestration"
178msgstr "Orchestration"
179
180msgid "Overview"
181msgstr "Ikhtisar"
182
183#, python-format
184msgid "Password for user \"%s\""
185msgstr "Password untuk pengguna \"%s\""
186
187#, python-format
188msgid "Please specify a %s using only one source method."
189msgstr "Silakan tentukan %s hanya menggunakan satu metode sumber."
190
191msgid "Preview"
192msgstr "Preview"
193
194msgid "Preview Stack"
195msgstr "Preview Stack"
196
197msgid "Preview Stack Details"
198msgstr "Preview Stack Details"
199
200msgid "Preview Stack Parameters"
201msgstr "Preview Stack Parameters"
202
203msgid "Preview Template"
204msgstr "Preview Template (lihat template)"
205
206msgid "Resource"
207msgstr "Resource"
208
209msgid "Resource Types"
210msgstr "Resource Types (tipe sumber daya)"
211
212msgid "Resources"
213msgstr "Sumber daya"
214
215msgctxt "current status of stack"
216msgid "Resume Complete"
217msgstr "Resume Complete"
218
219msgctxt "current status of stack"
220msgid "Resume Failed"
221msgstr "Resume Failed"
222
223msgctxt "current status of stack"
224msgid "Resume In Progress"
225msgstr "Resume In Progress"
226
227msgid "Resume Stack"
228msgid_plural "Resume Stacks"
229msgstr[0] "Resume Stack"
230
231msgid "Resumed Stack"
232msgid_plural "Resumed Stacks"
233msgstr[0] "Resumed Stack"
234
235msgctxt "current status of stack"
236msgid "Rollback Complete"
237msgstr "Rollback Complete"
238
239msgctxt "current status of stack"
240msgid "Rollback Failed"
241msgstr "Rollback Failed"
242
243msgctxt "current status of stack"
244msgid "Rollback In Progress"
245msgstr "Rollback In Progress"
246
247msgid "Rollback On Failure"
248msgstr "Rollback On Failure"
249
250msgid "Select Template"
251msgstr "Pilih template"
252
253msgid "Select a new template to preview a stack."
254msgstr "Pilih template baru untuk melihat setumpuk (stack)."
255
256msgid "Select a new template to re-launch a stack."
257msgstr "Pilih template baru untuk meluncurkan kembali tumpukan (stack)."
258
259msgid "Select a template to launch a stack."
260msgstr "Pilih template untuk meluncurkan stack."
261
262msgctxt "current status of stack"
263msgid "Snapshot Complete"
264msgstr "Snapshot Complete"
265
266msgctxt "current status of stack"
267msgid "Snapshot Failed"
268msgstr "Snapshot Failed"
269
270msgctxt "current status of stack"
271msgid "Snapshot In Progress"
272msgstr "Snapshot In Progress"
273
274msgid "Stack Events"
275msgstr "Stack Events"
276
277msgid "Stack ID"
278msgstr "Stack ID (ID stack)"
279
280msgid "Stack ID ="
281msgstr "Stack ID = (stack ID=)"
282
283msgid "Stack Name"
284msgstr "Stack Name (nama stack)"
285
286msgid "Stack Name ="
287msgstr "Stack Name ="
288
289msgid "Stack Resource"
290msgstr "Stack Resource"
291
292msgid "Stack Resource Type"
293msgstr "Stack Resource Type"
294
295msgid "Stack Resources"
296msgstr "Stack Resources"
297
298msgid "Stack creation started."
299msgstr "Pembuatan Stack mulai."
300
301msgid "Stack creation timeout in minutes."
302msgstr "Batas waktu pembuatan stack dalam hitungan menit."
303
304msgid "Stack update started."
305msgstr "Stack pembaruan mulai."
306
307msgid "Stacks"
308msgstr "Stacks"
309
310msgid "Status"
311msgstr "Status"
312
313msgid "Status ="
314msgstr "Status = "
315
316msgid "Status Reason"
317msgstr "Status Reason"
318
319msgctxt "current status of stack"
320msgid "Suspend Complete"
321msgstr "Suspend Complete"
322
323msgctxt "current status of stack"
324msgid "Suspend Failed"
325msgstr "Suspend Failed"
326
327msgctxt "current status of stack"
328msgid "Suspend In Progress"
329msgstr "Suspend In Progress"
330
331msgid "Suspend Stack"
332msgid_plural "Suspend Stacks"
333msgstr[0] "Suspend Stack"
334
335msgid "Suspended Stack"
336msgid_plural "Suspended Stacks"
337msgstr[0] "Suspended Stack"
338
339msgid "Template"
340msgstr "Template"
341
342msgid "Template Data"
343msgstr "Template Data"
344
345msgid "Template File"
346msgstr "Template File"
347
348msgid "Template Functions"
349msgstr "Template Functions"
350
351msgid "Template Source"
352msgstr "Template Source"
353
354msgid "Template URL"
355msgstr "URL template"
356
357msgid "Template Versions"
358msgstr "Template Versions"
359
360msgid "The raw contents of the environment file."
361msgstr "Isi baku file lingkungan."
362
363msgid "The raw contents of the template."
364msgstr "Isi baku template."
365
366#, python-format
367msgid "There was a problem parsing the %(prefix)s: %(error)s"
368msgstr "Ada masalah parsing (analisa) %(prefix)s: %(error)s"
369
370msgid ""
371"This is required for operations to be performed throughout the lifecycle of "
372"the stack"
373msgstr ""
374"Hal ini diperlukan untuk operasi yang akan dilakukan di seluruh siklus hidup "
375"stack"
376
377msgid "Time Since Event"
378msgstr "Time Since Event"
379
380msgid "Topology"
381msgstr "Topology (topologi)"
382
383msgid "Type"
384msgstr "Type"
385
386msgid "Type ="
387msgstr "Type = (tipe=)"
388
389msgid "URL"
390msgstr "URL"
391
392#, python-format
393msgid "Unable to get events for stack \"%s\"."
394msgstr "Tidak dapat mendapatkan events untuk stack \"%s\"."
395
396#, python-format
397msgid "Unable to get functions for template version \"%s\"."
398msgstr "Tidak dapat mendapatkan fungsi untuk versi template \"%s\"."
399
400#, python-format
401msgid "Unable to get resources for stack \"%s\"."
402msgstr "Tidak dapat mendapatkan sumber daya untuk stack \"%s\"."
403
404msgid "Unable to retrieve metadata."
405msgstr "Tidak dapat mengambil metadata."
406
407msgid "Unable to retrieve resource type details."
408msgstr "Tidak dapat mengambil rincian jenis sumber daya."
409
410msgid "Unable to retrieve resource."
411msgstr "Tidak dapat mengambil sumber daya."
412
413msgid "Unable to retrieve stack list."
414msgstr "Tidak dapat mengambil daftar stack."
415
416msgid "Unable to retrieve stack resource types."
417msgstr "Tidak dapat mengambil jenis sumber daya stack."
418
419msgid "Unable to retrieve stack template."
420msgstr "Tidak dapat mengambil template stack."
421
422msgid "Unable to retrieve stack."
423msgstr "Tidak dapat mengambil tumpukan (stack)."
424
425msgid "Unable to retrieve template functions."
426msgstr "Tidak dapat mengambil fungsi template."
427
428msgid "Unable to retrieve template versions."
429msgstr "Tidak dapat mengambil versi Template."
430
431msgid "Update"
432msgstr "Update"
433
434msgctxt "current status of stack"
435msgid "Update Complete"
436msgstr "Update Complete"
437
438msgctxt "current status of stack"
439msgid "Update Failed"
440msgstr "Update Failed"
441
442msgctxt "current status of stack"
443msgid "Update In Progress"
444msgstr "Update In Progress"
445
446msgid "Update Stack"
447msgstr "Update Stack"
448
449msgid "Update Stack Parameters"
450msgstr "Update Stack Parameters"
451
452msgid "Updated"
453msgstr "Updated"
454
455msgid "Version"
456msgstr "Version"
457
458msgid "You must specify a template via one of the available sources."
459msgstr ""
460"Anda harus menentukan template melalui salah satu sumber yang tersedia."
461
462msgid "environment"
463msgstr "environment"
464
465msgid "template"
466msgstr "template"
diff --git a/heat_dashboard/locale/it/LC_MESSAGES/django.po b/heat_dashboard/locale/it/LC_MESSAGES/django.po
new file mode 100644
index 0000000..406dc8f
--- /dev/null
+++ b/heat_dashboard/locale/it/LC_MESSAGES/django.po
@@ -0,0 +1,443 @@
1# Alessandra <alessandra@translated.net>, 2015. #zanata
2# OpenStack Infra <zanata@openstack.org>, 2015. #zanata
3# Andreas Jaeger <jaegerandi@gmail.com>, 2016. #zanata
4# Doraly Navarro Meinhardt <doralynavarro@gmail.com>, 2016. #zanata
5# Remo Mattei <remo@rm.ht>, 2016. #zanata
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: heat-dashboard 0.0.1.dev938\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/openstack-i18n/\n"
10"POT-Creation-Date: 2017-12-07 18:26+0000\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"PO-Revision-Date: 2016-05-08 09:39+0000\n"
15"Last-Translator: Doraly Navarro Meinhardt <doralynavarro@gmail.com>\n"
16"Language-Team: Italian\n"
17"Language: it\n"
18"X-Generator: Zanata 3.9.6\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21msgid "A local environment to upload."
22msgstr "Un ambiente locale da caricare."
23
24msgid "A local template to upload."
25msgstr "Un template locale da caricare."
26
27msgctxt "current status of stack"
28msgid "Adopt Complete"
29msgstr "Adozione completata"
30
31msgctxt "current status of stack"
32msgid "Adopt Failed"
33msgstr "Adozione non riuscita"
34
35msgctxt "current status of stack"
36msgid "Adopt In Progress"
37msgstr "Adozione in corso"
38
39msgid "An external (HTTP) URL to load the template from."
40msgstr "Un URL (HTTP) esterno da cui caricare il template."
41
42msgid "Change Stack Template"
43msgstr "Modifica template stack"
44
45msgid "Change Template"
46msgstr "Modifica template"
47
48msgctxt "current status of stack"
49msgid "Check Complete"
50msgstr "Verifica completata"
51
52msgctxt "current status of stack"
53msgid "Check Failed"
54msgstr "Verifica non riuscita"
55
56msgctxt "current status of stack"
57msgid "Check In Progress"
58msgstr "Verifica in corso"
59
60msgid "Check Stack"
61msgid_plural "Check Stacks"
62msgstr[0] "Verifica stack"
63msgstr[1] "Verifica stack"
64
65msgid "Checked Stack"
66msgid_plural "Checked Stacks"
67msgstr[0] "Stack verificato"
68msgstr[1] "Stack verificati"
69
70msgctxt "current status of stack"
71msgid "Create Complete"
72msgstr "Creazione completata"
73
74msgctxt "current status of stack"
75msgid "Create Failed"
76msgstr "Creazione non riuscita"
77
78msgctxt "current status of stack"
79msgid "Create In Progress"
80msgstr "Creazione in corso"
81
82msgid "Create Stack"
83msgstr "Crea stack"
84
85msgid "Created"
86msgstr "Creato"
87
88msgid "Creation Timeout (minutes)"
89msgstr "Timeout creazione (minuti)"
90
91msgid "Date Updated"
92msgstr "Data aggiornata"
93
94msgctxt "current status of stack"
95msgid "Delete Complete"
96msgstr "Eliminazione completata"
97
98msgctxt "current status of stack"
99msgid "Delete Failed"
100msgstr "Eliminazione non riuscita"
101
102msgctxt "current status of stack"
103msgid "Delete In Progress"
104msgstr "Eliminazione in corso"
105
106msgid "Delete Stack"
107msgid_plural "Delete Stacks"
108msgstr[0] "Elimina stack"
109msgstr[1] "Elimina stack"
110
111msgid "Deleted Stack"
112msgid_plural "Deleted Stacks"
113msgstr[0] "Stack eliminato"
114msgstr[1] "Stack eliminati"
115
116msgid "Description"
117msgstr "Descrizione"
118
119msgid "Direct Input"
120msgstr "Input diretto"
121
122msgid "Edit Template"
123msgstr "Modifica template"
124
125msgid "Enable rollback on create/update failure."
126msgstr "Abilita rollback per gli errori di creazione o aggiornamento."
127
128msgid "Environment Data"
129msgstr "Dati ambientali"
130
131msgid "Environment File"
132msgstr "File di ambiente"
133
134msgid "Environment Source"
135msgstr "Origine ambiente"
136
137msgid "Events"
138msgstr "Eventi"
139
140msgid "File"
141msgstr "File"
142
143msgctxt "current status of stack"
144msgid "Init Complete"
145msgstr "Inizializzazione completata"
146
147msgctxt "current status of stack"
148msgid "Init Failed"
149msgstr "Inizializzazione non riuscita"
150
151msgctxt "current status of stack"
152msgid "Init In Progress"
153msgstr "Inizializzazione in corso"
154
155msgid "Launch"
156msgstr "Avvia"
157
158msgid "Launch Stack"
159msgstr "Avvia stack"
160
161msgid ""
162"Name must start with a letter and may only contain letters, numbers, "
163"underscores, periods and hyphens."
164msgstr ""
165"Il nome deve iniziare con una lettera e può contenere solo lettere, numeri, "
166"sottolineature, punti e trattini."
167
168msgid "Name of the stack to create."
169msgstr "Nome dello stack da creare."
170
171msgid "Next"
172msgstr "Successivo"
173
174msgid "Orchestration"
175msgstr "Orchestrazione"
176
177msgid "Overview"
178msgstr "Panoramica"
179
180#, python-format
181msgid "Password for user \"%s\""
182msgstr "Password per utente \"%s\""
183
184#, python-format
185msgid "Please specify a %s using only one source method."
186msgstr "Specificare un %s utilizzando un solo metodo di origine."
187
188msgid "Preview"
189msgstr "Anteprima"
190
191msgid "Preview Stack"